SAR i PSML wraz z partnerami oraz przedstawicielami Reklamodawców przekazali do publikacji kolejny rozdział Białej Księgi, zawierający dobre praktyki i najlepsze standardy dla obszaru Full Service.

Biala-Ksiega-FS-960x480px

Rozdział zawiera przygotowane przez obie strony (Klientów i Agencje) rekomendacje i wskazówki, wzorcowe narzędzia oraz dokumenty przetargowe z myślą o efektywności komunikacji i przetargów w tej kategorii.

W rozdziale znalazły się m.in. wytyczne takie jak:

- źródła dla budowania wiedzy o rynku Agencji Full Service,

- zapytanie o informację RFI (Request For Information) w kategorii Full Service,

- rekomendowane modele przetargów Full Service,

- szczegółowy harmonogram i minimalny czas w przetargu,

- efektywna komunikacja w przetargach - Brief, indywidualny de-Briefing, sesje kierunkowe,

- kryteria i wagi ocen w przetargach Full Service,

- terminy płatności i koszt pieniądza w czasie,

- opłaty za udział w przetargu,

- ochrona praw autorskich w przetargu.

Kiedy startował Dialog Branżowy wewnętrzne badanie branży pokazywało, że koszty przetargów dla Agencji w 2016 roku sięgnęły 135 912 500 zł netto. Wysokie koszty przetargów mogą być wynikiem nieefektywnych procesów i praktyk biznesowych. Niedostateczne kompetencje, świadomość lub niewiedza jak organizować poprawnie postępowanie przetargowe rodzą skutki dla całego rynku. Marnujemy czas, pieniądze i pogarszamy jakość komunikacji marketingowej. Publikowanym standardem, wytycznymi i narzędziami przypominamy, że jako Reklamodawcy i Agencje mamy realny wpływ na dobre praktyki i efektywność współpracy. Zastosowanie rekomendacji wypracowanych w Białej Księdze nie znosi ani nie ogranicza konkurencyjności, nie osłabia koncentracji na cenie i jakości kupowanych usług, nie faworyzuje żadnej ze stron relacji biznesowej. Ale w bezpośredni lub pośredni sposób realnie poprawia: szybkość, efektywność i koszty procesów, cenę i jakość kupowanych usług i w końcu finalne efekty komunikacji marketingowej- mówi Dariusz Andrian, Prezes SAR.

Manual, który opracowaliśmy wychodzi naprzeciw wyzwaniom w relacji biznesowej Reklamodawca-Agencja i w sposób bardzo praktyczny kieruje oraz wspiera codzienną pracę Działu Zakupów i Marketingu. Dobre lub złe praktyki operacyjne determinują nie tylko to, czy firma zaciąga zobowiązania i generuje niepotrzebne koszty na rynku dostawców, ale także to czy będzie w stanie pozyskać najlepszych partnerów i w ramach współpracy z nimi uzyskać najlepsze efekty, budując swoją pozycję i przewagę konkurencyjną. Działając na co dzień, nawet w najmniejszym obszarze wpływu, warto pamiętać także o tym, co powiedział kiedyś Marc Benioff, założyciel Salesforce: “The business of business is improving the state of the world.” To dotyczy nie tylko partykularnych interesów wybranych firm tu i teraz, ale rozwoju całego rynku, wszystkich jego uczestników, w maksymalnie długofalowej perspektywie. powiedział Mariusz Gerałtowski, prezes PSML.

W grupach tematycznych w ramach Dialogu Branżowym wzięło udział 48 ekspertów ze strony Agencji oraz 48 ekspertów ze strony Reklamodawców z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

Dotychczas opublikowane zostały następujące rozdziały: Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg Eventowy, Przetarg Incentive Travel, Przetarg Full Service.

Najbliższe rozdziały zostaną opublikowane w październiku i listopadzie i obejmą obszary: produkcja filmów reklamowych oraz media.

Ostatnie publikacje obejmą obszary: digital, branding i badania marketingowe.

Wszystkie publikacje oraz rezultaty ustaleń znajdują się na: http://www.dobryprzetarg.com.pl/

Organizatorzy Dialogu Branżowego:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy:

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Związek Firm Public Relations

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska

 

 

Meetingplanner.pl