W jaki sposób mierzyć efektywność działań branży eventowej? — to temat, na którym skupili się uczestnicy ostatniego spotkania w ramach cyklu Business Mixer organizowanego przez Klubu Agencji Eventowych.

DSC_5099

Działający przy SAR Klub Agencji Eventowych organizuje cykliczne spotkania, w trakcie których, w nieformalnej formule, przedstawiciele branży dyskutują na najważniejsze tematy. Ostatnią edycję Business Mixer organizowała agencja endorfina events. „Spotkania te są znakomitą okazją, aby rozmawiać o kluczowych wyzwaniach dotyczących rynku, na którym działamy. Jednym z nich jest bez wątpienia potrzeba wypracowania jednolitych reguł oceny jakości i skuteczności działań agencji eventowych. Dlatego też postanowiliśmy zainicjować tę dyskusję we własnym środowisku” — mówi Agnieszka Sołtysiak, prezes endorfina events i członek zarządu Klubu Agencji Eventowych. Spotkanie zorganizowano w restauracji Biała, mieszczącej się w modernistycznej kamienicy z lat trzydziestych, przy ul. Francuskiej na Saskiej Kępie. Gościem specjalnym tego wydarzenia była Julia Izmałkowa, CEO IZMAŁKOWA, agencji specjalizującej się w wykorzystywaniu psychologii kłamstwa oraz etnografii w marketingu i biznesie.

„Agencje eventowe są często traktowane jak źródło show, a nie część strategii komunikacji. To skutkuje marnowaniem ich gigantycznego potencjału. Są traktowane mniej poważnie np. od agencji reklamowych, bo miarą ich sukcesu jest to, czy było fajnie. Mając niepoważny atrybut skuteczności trudno liczyć na poważne traktowanie. Dlatego ważne, żeby zacząć stosować bardziej konkretne cele i sposoby mierzenia ich osiągnięć. Powinniśmy zabić tę >>fajność<< jako nieprofesjonalny i zbyt subiektywny atrybut i znaleźć takie, które są w stanie klientowi powiedzieć, że event był nie tylko wydarzeniem, ale trampoliną do realizacji wyznaczonych celów” — przekonuje Julia Izmałkowa. W tej chwili najważniejszym wskaźnikiem są rekomendacje klientów i wyrażane przez nich opinie i oceny. Wciąż jednak trudno o twarde wskaźniki, uniwersalne w odniesieniu do całej branży.

 

Klub Agencji Eventowych (KAE) powstał w 2012 roku przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Zrzesza wszystkie czołowe firmy zajmujące się event marketingiem w Polsce. Główne zadanie, jakie KAE przed sobą stawia, to prowadzenie i usprawnianie dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi wsparciem z zakresu event marketingu, a agencjami dostarczającymi takie usługi.