Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego corocznie od 17 lat.

Analizę  wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, agencji brand design oraz agencji eventowych, przeprowadziła  na zlecenie SAR firma  Willis Towers Watson Polska.

W tegorocznej edycji badania wzięły udział 93 organizacje, które przekazały łącznie 4700 indywidualnych danych płacowych.

Prognozowane i zrealizowane przychody

Pomimo sporego optymizmu na początku 2016 roku, jedynie niewiele ponad połowa firm ostatecznie zwiększyła przychody. Odzwierciedla się to również w prognozach na rok obecny. Branża ostrożniej patrzy na swoje wyniki. 64% organizacji prognozuje wzrosty vs 83% rok wcześniej.

 

  1. członków SAR

przychody

        wzrost

       brak zmian

        spadek

        nie ujawniamy

prognoza 2016

        83%

       10%

        7%

        2%

wykonanie 2016

        54%

       12%

        16%

        16%

prognoza 2017

        64%

       14%

         6%

        14%

 

 

 

  1. członków SAR

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 58% agencji reklamowych, 50% agencji eventowych oraz 40% agencji mediowych.

Zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych) jest bezpośrednio powiązane                    ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 60% badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2017 zwiększy liczbę pracowników.

  1. prognozowane 2017 i rzeczywiste 2016, wśród członków SAR

zatrudnienie

wzrost

brak zmian

spadek

nie ujawniamy

prognoza 2016

71%

24%

5%

2%

wykonanie 2016

56%

18%

20%

6%

prognoza 2017

60%

24%

6%

12%

 

 

Wykres 2. Zmiany liczby pracowników -  prognozowane 2017 i rzeczywiste 2016, wśród członków SAR

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na rok 2017 zadeklarowało 80% agencji mediowych, 75% agencji eventowych i 52% agencji reklamowych.

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu w 2016 roku, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń.

Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2016 i 2017 - dla płacy całkowitej (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 4%. Częściowo na wysokość tego wskaźnika miała wpływ zmiana próby firm objętych badaniem. Uwzględniając tylko dane firm uczestniczących w obu badaniach, wzrost ten osiągnął średnio 3% dla płacy gwarantowanej i tylko 1% dla płacy całkowitej.

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były oczywiście obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również spadki poniżej danych z ubiegłego roku.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla ekspertów i konsultantów, prowadzących działalność gospodarczą, uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. Całkowity koszt płacy gwarantowanej finansowany przez pracodawcę, jest wyższy przy pracownikach etatowych (składki ZUS pokrywane przez pracodawcę). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej – czyli jest to miara przeciętnego wynagrodzenia pracowników objętych badaniem.

 

Nazwa stanowiska              Miesięczne poziomy wynagrodzeń gwarantowanych (mediana, w PLN)

BRAND DESIGN 

DESIGNER

7 980

PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT

7 260

CLIENT SERVICE

ACCOUNT DIRECTOR

13 000

ACCOUNT MANAGER

7 100

ACCOUNT EXECUTIVE

5 060

ACCOUNT ASSISTANT

3 460

CREATIVE

SENIOR COPYWRITER

11 000

COPYWRITER

7 100

SENIOR ART DIRECTOR

11 100

ART DIRECTOR

8 000

GRAPHIC DESIGNER

5 500

DTP OPERATOR

6 000

DIGITAL

USABILITY DESIGNER

5 650

ECONOMETRICS ANALYST

5 750

RESEARCHER

5 500

PROGRAMATIC SPECIALIST

5 250

MOTION DESIGNER/ANIMATOR

7 500

PERFORMANCE SPECIALIST

6 000

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

5 500

EVENT MANAGEMENT

EVENT MANAGER

6 650

 

 

 

 

Nazwa stanowiska           Miesięczne poziomy wynagrodzeń gwarantowanych (mediana, w PLN)

MEDIA

MEDIA MANAGER

10 000

MEDIA PLANNER

5 500

BUYER

5 000

TRAINEE (Media Assistant)

3 000

SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER

7 500

MEDIA PLANNER/BUYER

5 500

PR SERVICES - EXTERNAL

PR MANAGER

7 700

PR EXECUTIVE

4 300

PRODUCTION

PRINT PRODUCER

6 800

BROADCAST PRODUCER

7 100

SEM

SEM TEAM MANAGER

9 500

SEM SPECIALIST

6 000

STRATEGY PLANNING

STRATEGIC PLANNER

7 200

JUNIOR STRATEGIC PLANNER

4 400

TRAFFIC

TRAFFIC SPECIALIST

4 100

PERFORMANCE

PERFORMANCE SPECIALIST

6 000

WEB ANALYST

5 600

 

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2017), czyli prezentowanych klientom agencji reklamowej lub mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek firmowych za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Rodzina stanowisk/Nazwa stanowiska

Firmowe stawki godzinowe

( mediana w PLN)

Project Management

 

PROJECT TEAM LEADER (menedżer)

420

PROJECT  MANAGER  (specjalista)

350

PROJECT COORDINATOR (specjalista)

295

PROJECT ASSISTANT (wsparcie)

255

Brand Design

 

DESIGNER

180

JUNIOR DESIGNER

130

TYPOGRAPHY  SPECIALIST

115

HEAD OF STRUCTURAL DESIGN

360

SENIOR STRUCTURAL DESIGNER

300

STRUCTURAL DESIGNER

280

JUNIOR STRUCTURAL DESIGNER

250

STRATEGIC PLANNER BRAND DESIGN

260

HEAD OF ARTWORK &  PRODUCTION Brand Design

200

PRODUCTION SPECIALIST  BRAND DESIGN

160

JUNIOR PROJECT MANAGER / JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE  /JUNIOR BRAND CONSULTANT

160

ACCOUNT ASSISTANT  BRAND DESIGN

150

Creative

 

CREATIVE GROUP HEAD

300

JUNIOR COPYWRITER

180

DESIGN MANAGER

250

PHOTOSHOP RETOUCHER

230

SENIOR PHOTOSHOP RETOUCHER

200

JUNIOR  PHOTOSHOP RETOUCHER

165

Event Management

 

PROJECT DIRECTOR

225

ACCOUNT MANAGER

210

JUNIOR EVENT SPECIALIST/MANAGER

195

SENIOR CREATIVE - EVENT MARKETING

170

CREATIVE - EVENT MARKETING

140

 

Research

 

HEAD OF RESEARCH

280

RESEARCHER

190

SENIOR ECONOMETRICS ANALYST

170

ECONOMETRICS ANALYST

135

RESEARCH MANAGER

150

Strategy Plannnig

 

STRATEGIC REASERCHER

215

CONTENT STRATEGY

170

SEM

 

SENIOR SEM SPECIALIST

170

Traffic

 

TRAFFIC SPECIALIST

195

TRAFFIC ASSISTANT

140

Digital

 

HEAD OF DIGITAL

300

Usability

 

USABILITY MANAGER

175

 

Development

 

DIGITAL DEVELOPMENT TEAM MANAGER

265

SENIOR BACK END DEVELOPER

200

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

180

FLASH/ACTIONSCRIPT  DEVELOPER

200

TESTING SPECIALIST

200

.NET DEVELOPER

165

e-Commerce

 

e-COMMERCE DIRECTOR

190

e-COMMERCE COORDINATOR

150

Social Media

 

SOCIAL  MEDIA DIRECTOR

185

SENIOR TESTING SPECIALIST

350

Web Analysis

 

JUNIOR WEB ANALYST

170

Mobile

 

HEAD OF MOBILE

240

Performance

 

PERFORMANCE SPECIALIST

280

PERFORMANCE JUNIOR SPECIALIST

225