Zapytanie ofertowe 17 (pdf)

Nr postępowania: 17/MSZ/2014  data: 01.10.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 16 (pdf)

Nr postępowania: 16/MSZ/2014  data: 01.10.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 15 (pdf)

Nr postępowania: 15/MSZ/2014  data: 02.09.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 14 (pdf)

Nr postępowania: 14/MSZ/2014  data: 02.09.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 13 (pdf)

Nr postępowania: 13/MSZ/2014  data: 29.08.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 12 (pdf)

Nr postępowania: 12/MSZ/2014  data: 05.08.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 11 (pdf)

Nr postępowania: 11/MSZ/2014  data: 05.08.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 10 (pdf)

Nr postępowania: 10/MSZ/2014  data: 21.07.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 9 (pdf)

Nr postępowania: 9/MSZ/2014  data: 18.07.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 8 (pdf)

Nr postępowania: 8/MSZ/2014  data: 14.07.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 7 (pdf)

Nr postępowania: 7/MSZ/2014  data: 16.06.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 6 (pdf)

Nr postępowania: 6/MSZ/2014  data: 16.06.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 5 (pdf)

Nr postępowania: 5/MSZ/2014  data: 04.06.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 4 (pdf)

Nr postępowania: 4/MSZ/2014  data: 15.05.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 3 (pdf)

Nr postępowania: 3/MSZ/2014  data: 15.05.2014 r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe 2a (pdf)

Nr postępowania: 2a/MSZ/2014 data: 14.05.2014r. 

Formularz ofertowy
Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe

Nr postępowania: 2/MSZ/2014  data: 30.04.2014 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wykonania serwisu obiadowego (lunch) dla 30 osób w dniu 13.05.2014 r. w związku z organizacją szkolenia/warsztatu w ramach projektu pn. „Marka Polska” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zamówienie poniżej 14 tys. Euro

Wykonawca zapewni:

Serwis obiadowy (Lunch) w godzinach 12:00 do 13:00; w następującym minimalnym menu:

1)   Pierwsze danie (dwie zupy do wyboru)

2)   Danie drugie (trzy dania do wyboru, w tym danie wegetariańskie);

3)   Dodatki (dodatki skrobiowe, warzywa. itp.);

4)   Zastawa wielorazowa;

5)   Kompot, woda niegazowana lub sok.

6)   Rezerwacja sali/stolików na 30 osób w godzinach od 12:00 do 13:00.

Lokalizacja usługi powinna znajdować się w odległości maksymalnie 500 m od siedziby Zamawiającego. 

Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem Oferty oraz Oświadczeniem i zaproszeniem do złożenia oferty do dnia 09.05.2014 r. do godz. 16:00 na adres 
e-mail: tytus.kalfas@sar.org.pl

*Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na serwis obiadowy dla 30 osób w dniu 13.05.2014 r. z uwagi na przesunięcie terminu szkolenia na inny termin.

Zmianę terminu szkolenia w Warszawie z dnia 13.05.2014 r. na termin 26.05.2014 r.