Klub Agencji Eventowych (KAE) powstał w 2012 roku przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. W jego skład wchodzą wiodące agencje event marketingowe działające na polskim rynku: ALLEGRO AGENCY, BRAVE, EL PADRE, EM LAB, ENDORFINA EVENTS, JET EVENTS, MINISTRY OF CREATIVITY, MULTI EVENT, MY PLACE, ROCHSTAR EVENTS, STX JAMBOREE oraz WALK EVENTS. 

Naszym priorytetem jest prowadzenie i usprawnianie dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi wsparciem z zakresu event marketingu a agencjami dostarczającymi takie usługi.

Rolą Klubu jest również tworzenie i promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk oraz edukacja rynku, w zakresie szerokorozumianego event marketingu. W tym celu m.in. tworzymy wzorcowe dokumenty i przyjęliśmy wskazówki przetargowe WFA, EACA, SAR, współpracujemy ze Szkołą Strategii Marki oraz realizujemy inne projekty, które przyczyniają się do budowania świadomości i podnoszą jakość usług event marketingowych.

Dbając o przejrzystość rynku, agencje zrzeszone w Klubie Agencji Eventowych uczestniczą w badaniach branżowych prowadzonych od lat przez SAR m.in. salary survey i badaniu stawek godzinowych.

Współpracujemy z czołowymi na rynku podmiotami zajmującymi się event marketingiem w Polsce.