Specjalna platforma przetargowa, którą stworzyliśmy i udostępniliśmy agencjom to doskonałe narzędzie pozwalające wszystkim uczestnikom przetargu na wymianę informacji, dotyczących kwestii proceduralnych postępowania. Korzystanie z niej skutecznie wpływa na proces przetargowy i uczestników danego postępowania, tworząc równe i transparentne warunki dla wszystkich uczestników, ograniczając jednocześnie niepotrzebne koszty i czas.

WAŻNE: Platforma działa w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Platforma nie udostępnia informacji, które mogą naruszyć poufność lub umowy zawarte pomiędzy agencjami a klientem.

Jak dołączyć?

Z platformy korzystają wszystkie firmy będące członkami SKM SAR. Natomiast podmioty niezrzeszone mogą otrzymać do niej dostęp po wcześniejszym spotkaniu z władzami Stowarzyszenia, zaakceptowaniu obowiązującego regulaminu i wskazówek przetargowych WFA, EACA, SKM SAR oraz podpisaniu umowy. Korzystanie z platformy jest odpłatne.

Promocja najwyższych standardów biznesowych i postępowania zgodnie z dobrymi praktykami to jeden z najważniejszych celów SKM SAR. Przestrzeganie tych zasad leży w istotnym interesie zarówno członków naszego Stowarzyszenia, jak i ich klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami DOBRYCH PRAKTYK

Zaloguj się do platformy: http://przetargi.sar.org.pl/