Dodaj nagłówek (56) 

20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych z wielu branż, m. in. finansowej, telekomunikacyjnej, logistycznej oraz mediowej. 

Z agencją mediową Wavemaker związana od 2014 r., gdzie odpowiada za: partnerstwo biznesowe w obszarze HR, rekrutację, programy motywacyjne i rozwojowe dla pracowników, procesy i narzędzia HR, komunikację wewnętrzną oraz inicjatywy CSR i o charakterze integracyjno-kulturowym. Z sukcesem wdrażała w organizacjach modele kompetencyjne 
i ewaluacyjne, projekty szkoleniowe EFS, programy staży i praktyk. Współpracuje 
z uczelniami w zakresie rekrutacji absolwentów, organizacji dni otwartych i prelekcji dla studentów, a także programów zajęć związanych z komunikacją marketingową, m. in. 
w Collegium Civitas oraz na UW. Ukończyła studia podyplomowe w SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji. Posiada doświadczenie trenerskie oraz asesorskie.