Jako dwie organizacje branżowe – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – uruchomiliśmy projekt Dialogu Branżowego Reklamodawca-Agencja, tworząc platformę wymiany wiedzy, doświadczeń, oczekiwań i potrzeb dwóch stron w procesach zakupowych na usługi komunikacji marketingowej: Reklamodawców oraz Agencji.

Bez nazwy-2

Rozpoczęliśmy Dialog Branżowy, którego celem jest ustalenie najlepszych standardów zakupowych i przetargowych w kategoriach marketingowych, mając na uwadze nie tylko równość i partnerstwo biznesowe stron, ale przede wszystkim najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych w relacji jakość-cena.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na www.dobryprzetarg.com.pl