Logo SUS20

SUS 2.0 

Od Stycznia 2021 r. posiadamy Certyfikat SUS 2.0 dla branży szkoleniowo-rozwojowej.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 dotyczy jakości zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Standard ten został opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS) i zatwierdzony przez PARP, jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych.

Certyfikacja obejmuje 4 obszary:

  • Zarządzanie firmą
  • Sposób świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych
  • Kompetencje kadry
  • Organizację i logistykę usług

Certyfikat uprawnia do korzystania z dofinansowania EFS! Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce SZKOLENIA DOFINANSOWANE.

 

Logo PIFS

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

SAR jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. 

 

Logo RIS

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) 

SAR jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), będącego bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie.