Grupa Robocza SAR ds. AI w branży komunikacji

 

W ciągle ewoluującym i zmieniającym się krajobrazie marketingu, AI otwiera przed nami nowe, niespotykane wcześniej możliwości.

Nigdy wcześniej wykorzystanie technologii nie było aż tak ekscytujące, a fuzja narzędzi AI z wiedzą, kreatywnością oraz wrażliwością na potrzeby konsumentów daje szansę przeniesienia personalizacji, zaangażowania oraz interakcji z konsumentem na zupełnie nowy poziom.

Synergia i harmonia pomiędzy talentem i ludzką innowacyjnością a AI i jej zdolnościami przetwarzania informacji stwarza olbrzymi potencjał na tworzenie efektywnej i rezonującej z konsumentami komunikacji marketingowej.

Jeśli poszukujesz jak narzędzia AI mogą wspierać pracę Twojej organizacji, zastanawiasz się nad regulacjami dotyczącymi praw autorskich lub chciałbym wypracować model sprzedaży projektów współtworzonych z AI znajdziesz tu dużo inspiracji i przydatnych szablonów umów oraz narzędzi.

 

Uwarunkowania prawne

FAQ

Celem FAQ jest popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości branży reklamowej w kontekście wykorzystywania rozwiązań sztucznej inteligencji. Siłą rzeczy krótkie i lapidarne przedstawienie tematu wymagało pewnych uproszczeń. Nie jest to porada prawna. Aktualnie (31.05.2024 w Polsce nie ma powszechnie obowiązujących regulacji prawych dotyczących bezpośrednio genAI). Zaleca się, by każdą sprawę oceniać indywidualnie.

 

Standardy Agencje

Przykładowa polityka korzystania z Narzędzi Generative AI

Przykładowa polityka określa przejrzyste zasady wykorzystania narzędzi Generative AI w agencji marketingowej. Definiuje kluczowe pojęcia, opisuje role pracowników i przełożonych oraz procedury uzyskiwania zgód na użycie AI. Zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialnego stosowania narzędzi, oznaczania i archiwizacji wytworów oraz dokumentowania procesów twórczych. Przewiduje regularne szkolenia pracowników i monitorowanie efektywności wykorzystania AI, a także aktualizację polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwojem technologicznym. Integralną część polityki stanowią wymienione w niej załączniki.

Polityka ma charakter przykładowy – jej implementacja wymaga dostosowania do konkretnych warunków formalnych i organizacyjnych agencji oraz bieżących regulacji w zakresie Generative AI.

 

Załączniki do Polityki korzystania z Narzędzi Generative AI:

Załącznik 1 - lista wykorzystywanych przez Agencję narzędzi AI może być stworzona w oparciu o systematykę udostępnioną w ramach pliku “Arkusz researchu narzędzi AI”, który dostępny jest w sekcji “AI Supported Work”

Załącznik 2- metodologia researchu i oceniania Narzędzi Generative AI może być stworzona w oparciu o systematykę udostępnioną w ramach pliku “Metodologia researchu i oceniania narzędzi AI ”, który dostępny jest w sekcji “AI Supported Work”.

 

Załącznik nr 4. Formularz oceny ryzyka dla projektów wykorzystujących Generative AI

Formularz zgodności projektów Generative AI został stworzony z myślą o Opiekunach Projektów, aby zapewnić, że każdy projekt spełnia wymagania prawne, etyczne, kontraktowe, jak również określone przez wewnętrzną Politykę agencji. Formularz ma na celu identyfikację i ocenę ryzyk związanych z wykorzystaniem AI na poszczególnych etapach realizacji projektu. Poszczególne pytania dotyczą: uzyskanych zgód i licencji, przetwarzania danych i poufności, zgodności z prawem autorskim, sposobu wykorzystywania narzędzia, cech finalnego produktu oraz sposobów jego opisania i archiwizacji.

 

Załącznik nr 5. Zezwolenia na stosowanie rozwiązań Generative AI (Lista Klientów)

Dokument przedstawia przykładową listę klientów agencji wraz z poziomem zezwoleń na korzystanie z narzędzi Generative AI. Lista określa, w jakim zakresie i na jakich warunkach można wykorzystywać narzędzia AI. Zasady postępowania obejmują procedury aktualizacji listy przez upoważnione osoby oraz obowiązek sprawdzania zezwoleń przed każdym użyciem narzędzi AI. Kluczowe jest rozróżnienie na cztery rodzaje zezwoleń: pełne, ograniczone, warunkowe oraz jego brak.

 

Załącznik nr 6. Sposób opisywania i archiwizowania projektów utworzonych za pomocą narzędzi Generative AI

Dokument ten określa zasady opisywania i archiwizowania projektów stworzonych przy użyciu narzędzi Generative AI. Zawiera wytyczne dotyczące formatowania tytułów plików, umieszczania odpowiednich opisów w dokumentach oraz przechowywania wersji ostatecznych i pierwotnych wytworów. Dokumentacja ma na celu zapewnienie transparentności procesu twórczego oraz zgodności z przepisami i licencjami.

 

Przykładowa kwalifikacja usług Agencji wg ryzyka i obszarów wykorzystania genAI w pracy dla Klienta, który posiada politykę AI

Przykładowa klasyfikacja projektów jakie prowadzi Agencja i w których wykorzystuje gen AI. Podane są również przykłady minimalizacji takich ryzyk.

Podana Klasyfikacja ryzyka ma charakter przykładowy – jej implementacja wymaga dostosowania do konkretnych warunków formalnych, organizacyjnych agencji i klienta (w tym Polityk AI) oraz zawartych umów, a także od bieżących regulacji w zakresie Generative AI.

 

Przykładowy generalny podział narzędzi genAI z jakich może korzystać Agencja

Wiele opracowań dotyczących genAI przyjmuje, że nie da się w pełni wykluczyć niektórych ryzyk. Dlatego ważne jest, aby przyjąć podejście oparte na znanym nam ryzyku („risk based approach” np. w AI ACT). Wybierając narzędzie, należy zapoznać się z aktualnym Terms and Conditions dla danego regionu (Europa) i przyjąć odpowiednie sposoby mitygacji ryzyka i zabezpieczyć roszczenia Klienta i stron trzecich.

W proponowanym podziale zostały przyjęte ogólne kryteria, jakie dla Agencji powinny być najbardziej istotne, przy wyborze narzędzi AI.

  • kwestia danych treningowych i materiału na jakim „szkoliło się” narzędzie,
  • ochrona i poufność danych wprowadzanych do narzędzia (dane Klienta, dane Agencji, w tym np. know how, ways of working),
  • czy licencja gwarantuje “commercial use”,
  • czy wytwór może być ponownie wykorzystany do nauki modelu.

Halucynacje, biasy oraz ryzyko plagiatu zostały przyjęte jako charakterystyka narzędzi genAI a nie ich wada. Warto pamiętać o tym w rozmowach z Klientami i działami prawnymi. Nawet najwyższe i najdroższe wersje planów skrypcyjnych nie eliminują tych zagrożeń (vide – T&C Dall-E dla Europy, commercial use z dnia 31.05.2024 r.).

Podana Klasyfikacja ryzyka ma charakter przykładowy.

 

Standardy Klienci

GenAI cheatsheet SAR

Onepager z najważniejszymi obszarami we współpracy na linii klient-agencja. Jednostronicowy dokument zawierający skrótowo najważniejsze informacje pomocne dla klientów we współpracy z agencjami. Dokument porusza obszary: Polityka AI, Nowy przetarg, Najważniejsze dokumenty, Edukacja, Gdzie agencje wykorzystują Gen AI oraz kwestie Technologiczne. Dokument pomyślany jako ściąga, by pamiętać o ważnych aspektach wykorzystania Gen AI podczas współpracy z agencjami.

 

AI Supported Work - Narzędzia

Metodologia researchu i oceniania narzędzi AI

Przewodnik po procesie researchu narzędzi AI, opisujący kolejne kroki jakie należy wykonać, by znaleźć odpowiednie dla celów biznesowych i narzędzia. Opisuje szczegółowo każde z kryterium oceny i podpowiada najprostsze sposoby na odszukanie informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji o implementacji.

 

Arkusz researchu narzędzi AI

Arkusz wspierający research narzędzi AI, według rekomendowanej metodologii, przygotowanej przez zespół grupy roboczej. W Arkuszu znajdują się gotowe podpowiedzi, które pozwalają na ocenę narzędzi pod kątem 11 kryteriów użytkowych, technicznych i prawnych.

 

Lider Grupy:

Michał Dunin, Prezes – WebTalk

 

Doradztwo Prawne:

Maciej Kubiak, Partner Zarządzający - SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk

 

Członkowie Grupy:

Dorota Pindel, Research & Development Director - WebTalk

Małgorzata Majcher, Chief Strategy & Innovation Officer – DDB

Dagmara Gadomska, General Manager - Publicis Worldwide

Daniel Szulc, Head of Analytics, Data Scientist - Loyalty Point

Łukasz Gumowski, Creative & Strategy Partner – Plej

Kacper Skocki, Chief Operating Officer – Vision&People

Łukasz Borek, General Manager – LiquidThread

 

collage111