ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
(Wejście do SAR przez recepcję radiową)

Tel.: (22) 898 84 25
E-mail: office@sar.org.pl