Dzięki współpracy z partnerami, jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej realizować nasze cele statutowe. Wzajemny szacunek, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, a także wspólna realizacja wielu projektów na zasadzie partnerstwa istotnie wpływa na na rozwój i profesjonalizację branży komunikacji marketingowej w Polsce.

Należymy do EACA (European Association of Communications Agencies)Rady Reklamy, Federacji Związków Komunikacji MarketingowejZwiązku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Instytutu Badań Outdooru IBO.
Stale współpracujemy z: PKPP Lewiatan, Stowarzyszeniem Normalne Państwo, Fundacją im. Stefana Batorego, Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, Ministerstwem Spraw Zagranicznych/Radą Promocji Polski, Idea! Management Consulting oraz Media Business Insight Limited – wydawcą magazynu Shots.

Oprócz SAR, w Federacji Związków Komunikacji Marketingowej, które jest ciałem reprezentującym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan interesy organizacji branżowych z rynku medialnego, są jeszcze: Związek Agencji Reklamowych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, IAA, Związek Firm Public Relations oraz Organizacja Firm Badnia Opinii i Rynku. Wspólnie działamy prowadząc działania lobbingowe i public affairs, mające na celu zmiany i w efekcie poprawę obowiązującego prawa reklamowego.

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Cannes Lions oraz Shots w Polsce.