Kluby „autonomiczne” – Powstały w oparciu o zapis w statucie SAR,  posiadają wybieralny zarząd, własny regulamin, przyjmują członków zwyczajnych i wspierających,  którzy stają się również członkami SAR.

 

Polski Klub Brandingu SAR

Polski Klub Brandingu SAR został założony w 2008 roku i zrzesza najlepsze agencje w Polsce specjalizujące się w tworzeniu marek, strategii i brand design. Tworzy nowe standardy jakości, wierząc w to, że współpraca pomiędzy twórcą a klientem powinna opierać się na dobrej komunikacji, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji zarówno w środowiskach projektanckich, jak i w branży marketingowej. Polski Klub Brandingu dba również o przestrzeganie etyki zawodowej i wzrost kompetencji w środowiskach projektanckich, a także dąży do stworzenia płaszczyzny wymiany intelektualnej między agencjami brandingowymi oraz strategicznymi. Klub reprezentuje i promuje design oraz strategię w środowiskach biznesowych, dążąc do zbudowania i upowszechnienia świadomości, czym jest marka i co stanowi o jej unikalnej wartości. PKB patronuje szkole SSM .

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony brandingowi i projektowaniu opakowań – w opracowaniu.

Klub zrzesza 20 agencji brandingowych i strategicznych.

Strona klubu - http://polskiklubbrandingu.pl/

 

Klub Agencji Eventowych SAR

Klub Agencji Eventowych SAR powstał w 2012 roku i promuje wysokie standardy i dobre praktyki w event marketingu. Powstał z inicjatywy największych polskich agencji eventowych, działających na rynku od wielu lat i posiadających unikatową wiedzę zarówno z zakresu organizacji eventów jak i funkcjonowania tej części rynku marketingowego. Podstawą działania Klub Agencji Eventowych SAR i jego członków jest zbiór dobrych praktyk. Dokument ten ma na celu promowanie najwyższych standardów oraz etycznych zachowań w biznesie. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację całej branży eventowej. Klub angażuje się w projekty edukacyjne oraz działa na rzecz usprawniania dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi usługami z zakresu event marketingu a agencjami.  

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony event marketingowi.

Klub zrzesza 13 agencji eventowych.

Strona Klubu https://kae.com.pl/

 

Klub Producentów Reklamowych KPR

Klub Producentów Reklamowych został powołany w styczniu 2018 roku, aby działać na rzecz swoich członków – producentów filmów reklamowych oraz pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym, ich klientom oraz rynkowi komunikacji marketingowej. Głównymi celami klubu są: promocja i wsparcie odpowiedzialnego i efektywnego postępowania w obszarze produkcji reklamowych, doskonalenie umiejętności zawodowych producentów oraz promocja produkcji reklamowej jako profesjonalnego działania w zakresie komunikacji marketingowej. Klub posiada obowiązujący członków Kodeks, prezentujący wartości ważne dla producentów, opisujący kryteria członkowskie i określający tryb działania Klubu. Jesteśmy otwarci na inicjatywy płynące z rynku - zapraszamy do kontaktu przedstawicieli wszystkich interesariuszy procesów produkcyjnych. 

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony produkcji.

Klub zrzesza 7 domów produkcyjnych.

Pobierz Kodeks klubu (pdf)

Pisz do nas: klub.producentow@sar.org.pl

Więcej informacji na: www.kpr.sar.org.pl 

 

Klub Twórców Reklamy KTR – formalnie powstał jako klub prywatny afiliowany przy SAR

Celem Klubu Twórców Reklamy jest podnoszenie standardów w kreacji reklamowej, fotografii, muzyce, ilustracji, typografii, projektowaniu graficznym i przemysłowym oraz dziedzinach pokrewnych wraz ze sztuką kreatywnego poszukiwania kanałów komunikacyjnych i ich planowana. Propaguje najlepszą sztukę komunikacji reklamowej w środowisku twórców reklamy, reklamodawców, konsumentów i mediów. Nagradza najlepszą KREACJĘ, najlepszych TWÓRCÓW, najlepszych REKLAMODAWCÓW. Konkurs ma na celu integrację środowiska Twórców Reklamy i komunikacji marketingowej, a także dokumentowanie ich wkładu w rozwój polskiej sztuki reklamowej. Jest organizatorem Young Lions, Young Creactives (Eurobest) SEE&SAY

https://ktr.org.pl/

 

Kluby o charakterze nieformalnym:

 

Klub Mediowy SAR

Klub Mediowy „zrzesza” przedstawicieli agencji mediowych będących członkami SAR. Klub został powołany jako platforma do dyskusji nad bieżącymi sprawami środowiska agencji mediowych.  .    Głównymi tematami, jakimi klub się obecnie zajmuje to „Podatek u Źródła, badania jednoźródłowe, AVB w pytaniach UOKiK – Klub nie ma formalnego charakteru, regularnych spotkań, ale powołał swój zarząd jest reprezentowany na zarządzie SAR

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony przetargom mediowym.

 

Klub Strategów SAR

Klub Strategów „zrzeszał” dyrektorów planowania strategicznego z firm zrzeszonych w SAR. Zadaniem Klubu jest budowanie wizerunku działów strategii jako kluczowego działu współpracy z klientami, odpowiedzialnego za budowanie strategii marek i strategii komunikacji marki (w tym budowanie strategii komunikacji marki SAR). Członkowie Klubu Strategów piszą artykuły o strategii w prasie i prowadzą Szkołę Strategii Marki Klub nominalnie był opiekunem SSM. Został „zawieszony” po dołączeniu agencji strategicznych do klubu branddesign

 

Klub Dyrektorów Finansowych SAR

Klub Dyrektorów Finansowych zrzesza dyrektorów finansowych agencji reklamowych i domów mediowych będących członkami SAR. Celem Klubu jest ustalanie wspólnego stanowiska środowiska reklamowego w kwestiach finansowych wobec przepisów prawno-skarbowych, stosowanych w branży reklamowej. Ponadto zajmuje się on szkoleniami i ekspertyzami w zakresie przepisów finansowych i podatkowych w prawie polskimi europejskim.

 

Klub Ad Tech SAR 

Klub Ad Tech powstał w 2019 roku i zrzesza przedstawicieli firm i działów technologicznych. Członkowie klubu reprezentują szerokie kompetencje technologiczne, kluczowe z punktu widzenia komunikacji marketingowej, m.in. z zakresu oprogramowania, aplikacji mobilnych, e-commerce, rozwiązań z obszaru CRM, Big Data, creative technology, machine learning, VR, a także e-gaming i e-sport. TBC

Klub zrzesza 8 agencji Ad Tech         

 

Klub HR SAR – klub w budowie