Kluby „autonomiczne” – Powstały w oparciu o zapis w statucie SAR,  posiadają wybieralny zarząd, własny regulamin, przyjmują członków zwyczajnych i wspierających,  którzy stają się również członkami SAR.

 

Polski Klub Brandingu SAR

Polski Klub Brandingu SAR został założony w 2008 roku i zrzesza najlepsze agencje w Polsce specjalizujące się w tworzeniu marek, strategii i brand design. Tworzy nowe standardy jakości, wierząc w to, że współpraca pomiędzy twórcą a klientem powinna opierać się na dobrej komunikacji, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji zarówno w środowiskach projektanckich, jak i w branży marketingowej. Polski Klub Brandingu dba również o przestrzeganie etyki zawodowej i wzrost kompetencji w środowiskach projektanckich, a także dąży do stworzenia płaszczyzny wymiany intelektualnej między agencjami brandingowymi oraz strategicznymi. Klub reprezentuje i promuje design oraz strategię w środowiskach biznesowych, dążąc do zbudowania i upowszechnienia świadomości, czym jest marka i co stanowi o jej unikalnej wartości. PKB patronuje szkole SSM .

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony brandingowi i projektowaniu opakowań – w opracowaniu.

Klub zrzesza 18 agencji brandingowych i strategicznych.

Więcej informacji na: http://polskiklubbrandingu.pl/

 

Klub Agencji Eventowych SAR

Klub Agencji Eventowych SAR powstał w 2012 roku i promuje wysokie standardy i dobre praktyki w event marketingu. Powstał z inicjatywy największych polskich agencji eventowych, działających na rynku od wielu lat i posiadających unikatową wiedzę zarówno z zakresu organizacji eventów jak i funkcjonowania tej części rynku marketingowego. Podstawą działania Klubu Agencji Eventowych SAR i jego członków jest zbiór dobrych praktyk. Dokument ten ma na celu promowanie najwyższych standardów oraz etycznych zachowań w biznesie. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację całej branży eventowej. Klub angażuje się w projekty edukacyjne oraz działa na rzecz usprawniania dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi usługami z zakresu event marketingu a agencjami.  

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony event marketingowi.

Klub zrzesza 9 agencji eventowych.

Więcej informacji na: https://kae.com.pl/

 

 

Klub Ad Tech SAR 

Klub Ad Tech powstał w 2019 roku i zrzesza przedstawicieli firm i działów technologicznych. Członkowie klubu reprezentują szerokie kompetencje technologiczne, kluczowe z punktu widzenia komunikacji marketingowej, m.in. z zakresu oprogramowania, aplikacji mobilnych, e-commerce, rozwiązań z obszaru CRM, Big Data, creative technology, machine learning, VR, a także                  e-gaming i e-sport. TBC

Klub zrzesza 7 agencji Ad Tech  

 

Klub Mediowy SAR

Klub Mediowy „zrzesza” przedstawicieli agencji mediowych będących członkami SAR. Klub został powołany jako platforma do dyskusji nad bieżącymi sprawami środowiska agencji mediowych. Głównymi tematami, jakimi klub się obecnie zajmuje to „Podatek u Źródła, badania jednoźródłowe, AVB w pytaniach UOKiK. 

Klub Mediowy SAR wspólnie z Koalicją Marketerzy dla Lepszych Badań powołali Marketers & Media Agencies Committee (M&MAC) – organizację reprezentującą marketerów oraz agencje mediowe, która wspólnie z reprezentacją mediów będzie zarządzała jednoźródłowym badaniem mediów na polskim rynku – Joint Industry Comittee (JIC).

W ramach klubu opracowano rozdział Białej Księgi poświęcony przetargom mediowym. 

Klub zrzesza 20 agencji mediowych.

 

Klub Twórców Reklamy KTR – formalnie powstał jako klub prywatny afiliowany przy SAR

Celem Klubu Twórców Reklamy jest podnoszenie standardów w kreacji reklamowej, fotografii, muzyce, ilustracji, typografii, projektowaniu graficznym i przemysłowym oraz dziedzinach pokrewnych wraz ze sztuką kreatywnego poszukiwania kanałów komunikacyjnych i ich planowania. Propaguje najlepszą sztukę komunikacji reklamowej w środowisku twórców reklamy, reklamodawców, konsumentów i mediów. Nagradza najlepszą KREACJĘ, najlepszych TWÓRCÓW, najlepszych REKLAMODAWCÓW. Konkurs ma na celu integrację środowiska Twórców Reklamy i komunikacji marketingowej, a także dokumentowanie ich wkładu w rozwój polskiej sztuki reklamowej. Jest organizatorem Young Lions, Young Creactives (Eurobest) SEE&SAY

https://ktr.org.pl/

 

Kluby o charakterze nieformalnym: 

 

Klub Dyrektorów Finansowych SAR

Klub Dyrektorów Finansowych zrzesza dyrektorów finansowych agencji reklamowych i domów mediowych będących członkami SAR. Celem Klubu jest ustalanie wspólnego stanowiska środowiska reklamowego w kwestiach finansowych wobec przepisów prawno-skarbowych, stosowanych w branży reklamowej. Ponadto zajmuje się on szkoleniami i ekspertyzami w zakresie przepisów finansowych i podatkowych w prawie polskim i europejskim.      

 

Klub HR SAR – klub w budowie