Przystąpiliśmy do międzynarodowej inicjatywy Ad Net Zero. Jest to pięciopunktowy plan działania, którego celem jest przyspieszenie dekarbonizacji sektora marketingowego poprzez m.in. redukcję emisji CO2 z kampanii reklamowych, promowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych i zachęcanie konsumentów do dokonywania bardziej ekologicznych wyborów. Przystąpienie do Ad Net Zero to nie tylko zobowiązanie do ochrony środowiska, ale także przejaw zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości. Zachęcamy również inne podmioty branżowe do dołączenia do Ad Net Zero i podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Więcej: https://adnetzero.com

 

Projekt „Muzeum Utracone” realizowany jest od 2009 roku. Prowadzimy go wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem „Muzeum Utraconego” jest poszukiwanie nowych sposobów popularyzowania wiedzy na temat utraconego dziedzictwa narodowego i szukanie możliwości dotarcia do zaginionych, szczególnie w czasie II Wojny Światowej, obiektów kultury. Rozpowszechnienie wizerunku i informacji o poszukiwanym dziele sztuki jest pierwszym krokiem do jego faktycznego odzyskania. Projekt równolegle prowadzi do „odzyskiwania mentalnego” takiego dzieła sztuki i przywrócenia go pamięci Polaków i całej Europy. Projekt objęty jest patronatem UNESCO.

Więcej: www.muzeumutracone.pl

 

Bierzemy aktywny udział i wspieramy zainaugurowaną w 2002 roku akcję „Masz Głos, Masz Wybór”. Jej celem jest budowanie kapitału społecznego i promocja postaw obywatelskich wśród mieszkańców wspólnot lokalnych, ale również ich władz oraz aktywistów i organizacji społecznych. Akcja „Masz Głos, Masz Wybór” organizowana była przez Fundację im. Stefana Batorego.

Więcej: www.maszglos.pl

 

W wyniku ściśłej współpracy z PKPP Lewiatan, udzielamy się aktywnie w prowadzonych przez tę organizację licznych akcjach społecznych. Współpracowaliśmy przy „Przedsiębiorcy tworzą”, projekcie podkreślającym rolę i promocję przedsiębiorstw prywatnych w życiu społeczeństwa,  opowiadającym o tym, jak powstają miejsca pracy, inwestycje i dochód narodowy. Byliśmy zaangażowani w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – inicjatywie mającą swoje edycje w 78 państwach na świecie, której celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych. Łącznie w ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostało łącznie ponad 1600 wydarzeń, w których udział wzięło prawie 100 tys. uczniów i studentów z całej Polski.

Więcej: www.pkpplewiatan.pl

 

Od lat w projekcie skierowanym przeciwko działaniom korupcyjnym w Polsce „Nie daję, nie biorę łapówek” ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Normalne Państwo”. Podnosząc istnienienie tego problemu w Polsce oraz angażując się w działalność informacyjno-promocyjną chcemy wspólnie kreować postawy obywatelskie minimalizujące obecność tego destrukcyjnego zjawiska w naszym życiu. „Nie daję, nie biorę łapówek” wskazuje najbardziej korupcjogenne przepisy w naszym systemie prawnym, a także propozycje ich zmian.

Więcej: www.normalne.nazwa.pl

 

Wraz z wieloma partnerami byliśmy członkami Koalicji na Rzecz Gromadnego Udziału w Eurowyborach i współorganizowaliśmy akcję „Pępek Europy”, zachęcającą do wzięcia udziału w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy liczne imprezy, happeningi, festyny i akcje lokalne. Kluczowym i najbardziej charakterystycznym elementem kampanii było „współzawodnictwo” polskich gmin w walce o najwyższą frekwencję wyborczą. Zwycięska jednostka otrzymywała tytuł „Pępka Europy”.

Więcej: www.7czerwca.org.pl