SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej zostało założone w 1997 roku. Zrzeszamy firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową.

Grupę tę tworzy obecnie 128 podmiotów. W jej skład wchodzą agencje full service, agencje mediowe, agencje eventowe, agencje brand design & consulting, agencje strategiczne, agencje interaktywne, domy produkcyjne, agencje technologiczne, agencje shopper marketingowe.

Naszą misją jest ułatwianie wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, reprezentowanie ich interesów w otoczeniu zewnętrznym, a także wzmacnianie dialogu wszystkich uczestników branży komunikacji marketingowej w Polsce. Wierzymy, że budowanie relacji w oparciu o obustronne zaufanie i szacunek prowadzi do lepszego zrozumienia podmiotów działających na naszym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji na linii marketer-agencja.

Koncentrujemy się również na tworzeniu, wdrażaniu oraz popularyzowaniu standardów biznesowych, w tym przetargowych i prawnych. Wychodzimy z założenia, że wierność zasadom etycznym i odpowiedzialnym społecznie powinna być ważną częścią sukcesu każdego biznesu. To dla nas priorytet, aby członkowie SAR i ich partnerzy biznesowi kierowali się zasadą win-win w swojej działalności.

Nasza działalność edukacyjna skierowana jest do wszystkich uczestników rynku komunikacji marketingowej. Prowadzimy szereg szkoleń i seminariów oraz badania rynkowe. Obecnie przy Stowarzyszeniu działa kilka wyspecjalizowanych klubów:
Klub Agencji Eventowych SAR, Polski Klub Brandingu SAR, Klub Twórców Reklamy KTRKlub Producentów Reklamowych KPR Klub AdTech, Klub Mediowy, Klub Strategów oraz Klub Dyrektorów Finansowych.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest od wielu lat organizatorem konkursów i konferencji, wyznaczających standardy w branży reklamowej. Najważniejszymi wydarzeniami są: Effie Awards, Innovation i Konkurs Twórców Reklamy.

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Cannes Lions  w Polsce i partnerem medialnym WARC 

Należymy do Rady Reklamy, Federacji Związków Komunikacji Marketingowej oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Stale współpracujemy z: Konfederacją Lewiatan, Komitetem Badań Radiowych, Stowarzyszeniem Normalne Państwo, Fundacją im. Stefana Batorego, Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, Ministerstwem Spraw Zagranicznych/Radą Promocji Polski, Wills Towers Watson oraz Media Business Insight Limited – wydawcą magazynu Shots.

Oprócz SAR w Federacji Związków Komunikacji Marketingowej, które jest ciałem reprezentującym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan interesy organizacji branżowych z rynku medialnego, są jeszcze: Związek Agencji Reklamowych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations oraz Organizacja Firm Badnia Opinii i Rynku. Wspólnie działamy prowadząc działania lobbingowe i public affairs, mające na celu zmiany i w efekcie poprawę obowiązującego prawa reklamowego.

 

NASZA MISJA

Wierzymy w kreatywność i innowacyjność.

Uznajemy te wartości za nadrzędne i za najlepszą drogę do sukcesu.

Uważamy, że każdy proces, przedsięwzięcie, produkt, każda usługa, kampania, działalność marketingowa są dzięki nim bardziej skuteczne.

W Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR wierzymy, że wszelkie procesy, przedsięwzięcia, produkty, usługi, kampanie i działania marketingowe będą bardziej efektywne, gdy będą bardziej kreatywne. 

W SAR uznajemy, że kreatywność to umiejętność znajdowania nowych rozwiązań, a innowacyjność to umiejętność praktycznego ich zastosowania.

W SAR uważamy, że kreatywność i innowacyjność są podstawą skuteczności w biznesie.

W SAR uważamy, że jeśli rozwiązanie nie było kreatywne, to zapewne zmarnowano okazję, by było jeszcze bardziej efektywne.

Kreatywność to czasem krok w nieznane, przełamanie standardowego podejścia. A wybór takiej nieoczywistej drogi to decyzja, którą najbezpieczniej podjąć przy pomocy i w towarzystwie profesjonalistów - praktyków i specjalistów, którzy łączą kreatywność z innowacyjnością i wprowadzają pomysły w życie.

Firmy zrzeszone w SAR gromadzą ludzi, którzy twórcze podejście łączą z wiedzą i odwagą. Łączą kreatywność z innowacyjnością. A wtedy efekty ich pracy okazują się przełomowe, zauważalne i skuteczne. Efektywne — właśnie dzięki kreatywności.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR będzie promować takie myślenie w Polsce. W całej branży komunikacji marketingowej, wśród marketerów, liderów opinii, dziennikarzy, uznanych postaci ze świata polityki, biznesu, nauki i technologii.

W SAR uważamy, że wspieranie idei ‘efektywność dzięki kreatywności i innowacyjności’ da firmom potencjał rozwoju , przynosząc realne korzyści całej polskiej gospodarce.