Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, są to obecnie 125 podmioty: agencje full service, agencje mediowe, agencje brand design & consulting, agencje eventowe, agencje interaktywne, domy produkcyjne i agencje AdTech. 

Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR obejmuje opracowywanie, systematyzowanie i popularyzowanie standardów przetargowych oraz dobrych praktyk biznesowych, organizowanie szkoleń, seminariów i edukowanie kadr, a także  prowadzenie badań branżowych. 

Stowarzyszenie jest organizatorem konkursów, które wyznaczają standardy na rynku komunikacji marketingowej i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award i KTR. 

Od 1999 r. SAR jest członkiem European Association of Communications Agencies (EACA).  W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions i partnerem medialnym WARC.  

SAR należy do Rady Reklamy, Federacji Związków Komunikacji Marketingowej oraz stale współpracuje z: Konfederacją Lewiatan, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Wills Towers Watson. Organizacja jest także członkiem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, działającej na rzecz sektora najbardziej poszkodowanego w wyniku pandemii. 

SAR należy także do Federacji Związków Komunikacji Marketingowej, która jest ciałem reprezentującym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan interesy organizacji branżowych z rynku medialnego. Do FZKM należą także: Związek Komunikacji Marketingowej oraz Organizacja Firm Badnia Opinii i Rynku. W ramach FZKM prowadzone są, wspólnie przez organizacje członkowskie, działania lobbingowe i public affairs, mające na celu wywarcie wpływu na proces stanowienia prawa reklamowego, w tym szczególnie zaniechanie prac nad projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od reklamy.

Klub Mediowy SAR wspólnie z Koalicją Marketerzy dla Lepszych Badań powołali Marketers & Media Agencies Committee (M&MAC) – organizację reprezentującą marketerów oraz agencje mediowe, która wspólnie z reprezentacją mediów będzie zarządzała jednoźródłowym badaniem mediów na polskim rynku – Joint Industry Comittee (JIC).