Wyróżniać się w marketingu, to być „dysruptywnym” – łamać schematy i tym samym zmieniać reguły gry na rynku. Innowacyjność pozwala to osiągnąć.

Nie ma dużych i małych innowacji.
Każda innowacja w chwili wprowadzenia wydaje się jej autorom właściwa i zdroworozsądkowa. Drobna i zwyczajna. Choć jej wdrożenie poprzedza ciężki i bolesny proces przekonywania do niej odbiorców i decydentów, którym rozsądek przypomina o wielkim ryzyku porażki.


Wielkie są efekty innowacji.
Efekty, które są widoczne dużo później niż w chwili stworzenia innowacji. Efekty, których skala zaskakuje czasem samych twórców.
Innowacja to coś nowego, co ma praktyczne zastosowanie.
Po prostu i zwyczajnie. Dlatego innowacją są też rzeczy małe i drobne, które coś ułatwiają, coś dodają i coś tworzą. A innowacyjność to wprowadzanie czegoś nowego, co ma praktyczne zastosowanie.


Innowacje zmieniają rzeczywistość.
Trzeba to mocno i wyraźnie powiedzieć. Zmieniają przez dodanie nowej części do zastanego zbioru wszystkich składowych tej rzeczywistości lub przez dodanie do tego zbioru nowej kombinacji starych części. Zmieniają ją także przez zastosowanie czegoś, co było znane w innej dziedzinie tam, gdzie nikt wcześniej tego czegoś nie używał. To również jest innowacja.


Wszystkie innowacje są tak samo duże.
A raczej tak samo małe. Dlatego czasem trudno je wszystkie zauważyć, dostrzec i należycie docenić. Konkurs Innovation AD jest po to, aby pokazywać je w świetle jupiterów na scenie, opromienione uznaniem jurorów i podziwem publiczności. Aby oklaskiwać na stojąco nowe produkty, nowe modele biznesowe, nowe pomysły z dziedziny marketingu i komunikacji marketingowej wprowadzone w życie. Niezależnie od kanału, narzędzia, zasięgu. Niezależnie od tego czy powstały w agencji mediowej, w agencji kreatywnej, bezpośrednio u klienta, czy medium. I trzymać kciuki za wielkie efekty tych innowacji.

 


Nie ma dużych i małych nagród w konkursie Innovation.
Każda nagroda jest wielka. Każda nominacja, każdy kolor nagrody, każde Grand Prix jest świadectwem, że zdaniem jurorów bezapelacyjnie nastąpiła zmiana w zastanej rzeczywistości. Potwierdzeniem, że komuś, grupie osób, udało się zmienić świat. Choćby w maleńkim zakresie. Jeszcze nie wiadomo na pewno z jakim skutkiem, ale nie to jest dla nas najważniejsze. Na nowo ułożyliśmy kategorie. Kolejny raz zmieniliśmy myślenie o nich. Na pewno po raz nie ostatni. W końcu to konkurs na innowacje. Chcemy móc porównywać rozwiązania o podobnych charakterystykach. Doceniać i technologię i pomysł. Nagradzać zarówno implementacje jak i same produkty. Wszystko może być innowacją, więc przed niczym się nie zamykamy.


W konkursie Innovation będziemy doceniać wszystkie małe/duże innowacje, które wywołają w nas wielki zachwyt.

KATEGORIE

Kategorie są ułożone w taki sposób, aby porównywać rozwiązania a nie kampanie. Nagradzane będą pomysły, które wywołują natychmiastowy komentarz: „simply brillant”.

  1. INTERACTION
  2. SMART USE OF DATA
  3. USABILITY
  4. TOUCHPOINT
  5. INSIGHT
  6. INTEGRATION
  7. TECHNOLOGY
  8. PRODUCT
  9. OPEN

Więcej na www.innovation.sar.org.pl