Klub Producentów Reklamowych


Klub Producentów Reklamowych został powołany w styczniu 2018 roku, aby działać na rzecz swoich członków – producentów filmów reklamowych oraz pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym, ich klientom oraz rynkowi komunikacji marketingowej. Głównymi celami klubu są: promocja i wsparcie odpowiedzialnego i efektywnego postępowania w obszarze produkcji reklamowych, doskonalenie umiejętności zawodowych producentów oraz promocja produkcji reklamowej jako profesjonalnego działania w zakresie komunikacji marketingowej. Klub posiada obowiązujący członków Kodeks, prezentujący wartości ważne dla producentów, opisujący kryteria członkowskie i określający tryb działania Klubu. Jesteśmy otwarci na inicjatywy płynące z rynku - zapraszamy do kontaktu przedstawicieli wszystkich interesariuszy procesów produkcyjnych. 

Pobierz Kodeks klubu (pdf)

Pisz do nas: klub.producentow@sar.org.pl

Więcej informacji na: www.kpr.sar.org.pl 

 

Polski Klub Brandingu

Polski Klub Brandingu został założony w 2008 roku i zrzesza najlepsze firmy projektowe działające na polskim rynku. Głównym celem działalności Klubu jest podnoszenie standardu usług projektowych – zarówno samej jakości projektów, jak też poprawienia standardów pracy i komunikacji między twórcą a klientem. Polski Klub Brandingu dba również o przestrzeganie etyki zawodowej i wzrost kompetencji w środowiskach projektanckich, a także dąży do stworzenia płaszczyzny wymiany intelektualnej między agencjami brandingowymi. Klub reprezentuje i promuje design w środowiskach biznesowych, dążąc do zbudowania i upowszechnienia świadomości, czym jest marka i co stanowi o jej unikalnej wartości.

Więcej informacji na: www.klubbranddesign.pl

 

Klub Agencji Eventowych

Klub Agencji Eventowych powstał w 2012 roku i promuje wysokie standardy i dobre praktyki w event marketingu. Klub angażuje się w projekty edukacyjne oraz działa na rzecz usprawniania dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi usługami z zakresu event marketingu a agencjami.

Więcej informacji na: www.kae.com.pl

 

Klub Strategów

Klub Strategów zrzesza dyrektorów planowania strategicznego z firm zrzeszonych w SAR. Zadaniem Klubu jest budowanie wizerunku działów strategii jako kluczowego działu współpracy z klientami, odpowiedzialnego za budowanie strategii marek i strategii komunikacji marki (w tym budowanie strategii komunikacji marki SAR). Członkowie Klubu Strategów piszą artykuły o strategii w prasie i prowadzą Szkołę Strategii Marki.

 

Klub Mediowy

Klub Mediowy zrzesza przedstawicieli domów mediowych będących członkami SAR. Powstał on, aby środowisko mogło we własnym gronie dyskutować o istotnych kwestiach rynku mediowego i sprawach bieżących. Klub Mediowy jest ciałem, wewnątrz którego rozwiązywane są ewentualne konflikty, a także określane potrzeby, co do standardów badań mediów. Członkowie Klubu doradzają w procedurach przetargowych  SAR oraz współorganizują konkurs Innovation.

 

Klub Dyrektorów Finansowych

Klub Dyrektorów Finansowych zrzesza dyrektorów finansowych agencji reklamowych i domów mediowych będących członkami SAR. Celem Klubu jest ustalanie wspólnego stanowiska środowiska reklamowego w kwestiach finansowych wobec przepisów prawno-skarbowych, stosowanych w branży reklamowej. Ponadto zajmuje się on szkoleniami i ekspertyzami w zakresie przepisów finansowych i podatkowych w prawie polskimi europejskim.

 

Klub Twórców Reklamy

Klub Twórców Reklamy to miejsce dla wszystkich utalentowanych ludzi z wyobraźnią, opromienionych sławą przyszłą i teraźniejszą, zasłużonych pionierów i młodych wilków, eksplodujących twórczą energią i pasją do życia tu i teraz. Miejsce, w którym wspólny poziom inteligencji i cynizmu sięga stanów ekstremalnych, a mimo to większe od niego jest każde jedno ego każdego z twórców. To nieustannie buzujące podskórne erupcje wulkanów kreatywności, genialne idee rzucane mimochodem oraz źródło najgłębszej i najszerszej wiedzy o najmniejszym nawet aspekcie pracy związanej z komunikacją i marketingiem. Przestrzeń pełna inspiracji, wsparcia, ciekawych ludzi oraz niekończących się sporów na tematy pryncypialne i poboczne. Klub uczy! Klub bawi! Klub się lubi!

Więcej informacji na www.ktr.org.pl