Siedziba Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
(Wejście do SKM SAR przez recepcję radiową)

Tel.: (22) 898 84 25
E-mail: office@sar.org.pl