.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 (nr KRS 0000177032). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, w tym do nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.