SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej zostało założone w 1997 roku. Zrzeszamy firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową. Grupę tę tworzy obecnie 111 podmioty, a w jej skład wchodzą: agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne, ambientowe i domy produkcyjne.

Naszą misją jest ułatwianie wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, reprezentowanie ich interesów w otoczeniu zewnętrznym, a także wzmacnianie dialogu wszystkich uczestników branży komunikacji marketingowej w Polsce. Wierzymy, że budowanie relacji w oparciu o obustronne zaufanie i szacunek prowadzi do lepszego zrozumienia podmiotów działających na naszym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji na linii marketer-agencja.

Koncentrujemy się również na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów biznesowych, w tym przetargowych i prawnych. Wychodzimy z założenia, że wierność zasadom etycznym i odpowiedzialnym społecznie powinny być ważną częścią sukcesu każdego biznesu. To dla nas priorytet, aby członkowie SAR i ich partnerzy biznesowi kierowali się zasadą win-win w swojej działalności.

Nasza działalność edukacyjna skierowana jest do wszystkich uczestników rynku komunikacji marketingowej. Prowadzimy szereg szkoleń i seminariów oraz badania rynkowe. Obecnie przy Stowarzyszeniu działa sześć wyspecjalizowanych klubów: Klub Agencji Eventowych, Klub Brand Design, Klub Twórców Reklamy, Klub Mediowy, Klub Strategów, Klub Producentów Reklamowych oraz Klub Dyrektorów Finansowych.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest od wielu lat organizatorem konkursów i konferencji, wyznaczających standardy w branży reklamowej. Najważniejszymi wydarzeniami są: Effie Awards, Innovation i Konkurs Twórców Reklamy.

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Cannes Lions  oraz Shots w Polsce i partnerem medialnym WARC 

Należymy do Rady Reklamy, Federacji Związków Komunikacji Marketingowej oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Stale współpracujemy z: Konfederacją Lewiatan, Komitetem Badań Radiowych, Stowarzyszeniem Normalne Państwo, Fundacją im. Stefana Batorego, Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, Ministerstwem Spraw Zagranicznych/Radą Promocji Polski, Wills Towers Watson oraz Media Business Insight Limited – wydawcą magazynu Shots.

Oprócz SAR, w Federacji Związków Komunikacji Marketingowej, które jest ciałem reprezentującym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan interesy organizacji branżowych z rynku medialnego, są jeszcze: Związek Agencji Reklamowych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations oraz Organizacja Firm Badnia Opinii i Rynku. Wspólnie działamyprowadząc działania lobbingowe i public affairs, mające na celu zmiany i w efekcie poprawę obowiązującego prawa reklamowego.