Tworzymy zespół managerów, specjalistów oraz pasjonatów mediów i komunikacji marketingowej w Polsce. Działamy multidyscyplinarnie wykorzystując nasze wszechstronne doświadczenie zebrane w trakcie wielu lat czynnego uczestnictwa w branży. Jesteśmy katalizatorem wielu pomysłów trwale i na lepsze zmieniających krajobraz rynku.

Walne Zebranie Członków SAR

Walne Zebranie Członków to najwyższa władza Stowarzyszenia. Zwoływane jest przynajmniej raz do roku, a jego zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie polityki, strategii działania i budżetu SKM SAR. Ponadto, Walne wybiera poszczególne organy Stowarzyszenia: Zarząd i Sąd Koleżeński, udziela pokwitowania ustępującej Radzie Nadzorczej, decyduje o przyjęciu nowych członków, a także odpowiedzialne jest za kształtowanie opinii i poglądów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

Zarząd SAR

Członkowie Zarządu zostają wybierani podczas Walnego Zebrania Członków na dwuletnią kadencję. Zarząd odpowiada za strategię, organizowanie i koordynowanie działalności oraz odpowiedzialny jest za budżet Stowarzyszenia. Ponadto rolą Zarządu jest przedstawienie WZC SAR kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu SAR:

Szymon Gutkowski - DDB Warszawa

Członkowie Zarządu:

Izabela Albrychiewicz - Prezes CEO MEC Poland

Małgorzata Węgierek CEO Havas Media

Marcin Gaworski - Dyrektor Zarządzający / Partner 180heartbeats

Michał Kazimierczak - CEO Young & Rubicam

Agata Szeliga-Staszkiewicz - Dyrektor Zarządzajacy Hypermedia

Przemek Bogdanowicz – Partner & Creative Director 2012 Agency

 

Rada Nadzorcza SAR

Członkowie Rady Nadzorczej SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na dwuletnią kadencję. Rada kontroluje działalność pod względem przestrzegania przepisów prawnych oraz postanowień Statutu, kontroluje działalność finansową i gospodarczą, sporządza sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i stawia wniosek o udzielenie mu absolutorium.

 

Członkowie Rady Nadzorczej SAR:

Anna Pańczyk - CEO Grey Group Poland

Igor Kaleński - CEO BBDO

Katarzyna Łakińska - Prezes Zarządu V&P Agencja Reklamowa

Rafał Ciszewski - Wiceprezes, Członek Zarządu K2 Internet

 

Sąd Koleżeński SAR

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SKM SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na trzyletnią kadencję. Sąd Koleżeński rozpatruje zgodność postępowania członków Stowarzyszenia i kandydatów ze Statutem SKM SARoraz dobrymi obyczajami komunikacji marketingowej.

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SAR:

Beata Golubińska - Wiceprezes Zarządu Starcom

Szymon Walkiewicz - Partner, Business Development Director, Walk

Małgorzata Olkowicz - Project Director Multi Event

Grażyna Skarżyńska - Partner i Managing Director GOOD Company

Zofia Sanejko - Wiceprezes Zarządu i Media Buying Director Universal McCann