Jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia jest przestrzeganie przez środowisko firm komunikacji marketingowej oraz ich klientów najwyższych standardów biznesowych oraz postępowanie zgodnie z dobrymi praktykami. W naszej działalności opieramy się zarówno na zagranicznych, jak i krajowych doświadczeniach, promując stosowanie się do zasad przyjętych przez European Association of Communications Agencies EACA oraz World Federation of Advertisers WFA.

Postępowanie w duchu zasad rzetelności, lojalności oraz poszanowania drugiej strony, przekłada się na wymierne korzyści dla wszystkich uczestników procesu przetargowego. Ułatwia wybór odpowiedniego partnera do współpracy, co skutkuje zmniejszeniem ponoszonych kosztów, a w dłuższej perspektywie – rozwojem owocnej współpracy i osiągnięciem przez klienta i agencję sukcesu biznesowego. Zachęcamy wszystkich marketerów do zapoznania się z promowanymi przez SKM SAR normami oraz podpisania listu intencyjnego zobowiązującego do ich przestrzegania.

Wskazówki WFA/EACA/SKMSAR na temat relacji klienta z agencjami i najlepszych praktyk w procesie przetargowym (pdf)

Wzór listu intencyjnego stosowania wskazówek przetargowych WFA/EACA/SKM SAR (pdf)