Kopia Szkolenia Dofinasnowane (8)

Kopia Kopia Projekt bez nazwyPlanowanie całego procesu uwzględniającego niezbędne zasoby (zarówno wewnętrzne- ludzie i finanse, jak i zewnętrzne, w tym zakup usług/produktów zewnętrznych zgodnie z potrzebami projektu);

Kopia Kopia Projekt bez nazwyDobieranie dostawców i koordynowanie realizacji zamówień;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyPlanowanie harmonogamów i budżetów a następnie monitorowanie postępów/realizacji;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie zespołów projektowych, ustalanie zakresu odpowiedzialności oraz określanie metod i kanałów komunikacji z nimi (w tym też z klientem);

Kopia Kopia Projekt bez nazwyOkreślanie celów projektu i kryteriów sukcesu a następnie monitorowanie wskaźników realizacji, raportowanie i korygowanie w zależności od okoliczności i ustaleń z klientem;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyIdentyfikacja ryzyk mogących towarzyszysć realizacji projektu;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyEfektywne/skuteczne zarządzanie czasem swoim oraz innych członków projektu;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyEwaluacja projektów, z uwzględnieniem wyciągania wniosków do realizacji kolejnych projektów.

Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (3)

   Kopia FORMA ZDALNA      Kopia CZAS TRWANIA (1)       Kopia CENA (5)

 Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (21)

       Oferta naszych szkoleń (4)    Kopia Oferta naszych szkoleń (2)