Kopia Kopia Szkolenia Dofinasnowane (2)

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyIdentyfikacja i odwzorowanie ścieżki integracji klienta z marką, uwzględniająca różnorodne kanały komunikacji na tej ścieżce;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie Mapy ścieżki konsumenta (consumer Journey Map), określając czynniki, które zachęcają lub powstrzymują konsumenta na poszczególnych etapach ścieżki oraz wskazując środki (media), za pomocą których marka komunikuje się z konsumentem na poszczególnych etapach;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyAnaliza skuteczności poszczególnych mediów i ról, jakie pełnią w budowaniu doświadczenia marki w oczach konsumenta.

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie rekomendacji cyklicznych oraz incydentalnych działań komunikacyjnych dla marki, na podstawie powyższych kryteriów.

   Kopia Kopia FORMA ZDALNA   Kopia Kopia CZAS TRWANIA (2)   Kopia CENA (6)