Szkolenia Dofinasnowane (8)

Projekt bez tytułu (24)Ogólnodostępne źródła wiedzy o konsumencie różnych produktów i usług;

Projekt bez tytułu (24)Techniki ułatwiające poszukiwanie informacji o konsumencie w sieci oraz w „terenie”;

Projekt bez tytułu (24)Rozróżnienie użytecznych i wiarygodnych danych, od tych, które mogą wprowadzić w błąd i budować nieprawdziwy obraz konsumenta;

Projekt bez tytułu (24)Ankiety i podstawowe wywiady z konsumentami;

 Projekt bez tytułu (24)Narzędzia pozwalające usystematyzować i analizować pozyskaną wiedzę o konsumencie.

Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (2)

   FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA   CENA (3)

        Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (10)

       Oferta naszych szkoleń (3) Kopia Oferta naszych szkoleń (1)