Szkolenia Dofinasnowane (9)

Projekt bez tytułu (24)Zasady tworzenia perswazyjnej i angażującej prezentacji;

Projekt bez tytułu (24)Struktury narracyjne, dramaturgiczne i osie przekazu efektywnego;

Projekt bez tytułu (24)Środki komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) wzmacniające siłę przekazu;

Projekt bez tytułu (24)Modulacje głosem do budowania autorytetu i zaufania;

Projekt bez tytułu (24)Techniki mówienia i prezentowania w zależności od wielkości audytorium i sali;

Projekt bez tytułu (24)Dostosowanie siły głosy, intonacji, barwy, akcentu i pauzy do reakcji słuchaczy;

Projekt bez tytułu (24)Techniki aktywnego słuchania.

Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (3)

   FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA (1)   CENA (2)

         Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (11)

         Oferta naszych szkoleń (3) Kopia Oferta naszych szkoleń (1)