Kopia Kopia Szkolenia Dofinasnowane

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyProjektowanie doświadczeń zgodnie z charakterem i kategorią marki, używając adekwatnych metod, narzędzi i strategii;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyOpisywanie podstawowych parametrów marki: wizja, misja, archetypy, value proposition, tonalność, dystynktywne elementy, otoczenie konkurencyjne marki i charakterystyczne cechy kategorii, w których marka funkcjonuje: klient indywidualny-korporacyjny;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyOpisywanie podstawowych potrzeb konsumenta w kontekście danej marki i kategorii;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyStosowanie wiedzy dotyczącej marki i konsumenta w projektowaniu doświadczeń;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyWprowadzanie innowacji w organizacji w oparciu o podejście kulturowe, metodologie oraz narzędzia łączące kategorie produktów i usług: mapowanie zasobów i kompetencji organizacji, projektowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usługi lub tworzenia produktu, rekomendacja procesów badawczych, rekomendacja wyselekcjonowanych innowacji;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyDobieranie adekwatnych narzędzi z obszaru kultury, designu, sztuki do projektowania doświadczeń w ramach komunikacji produktu i usług;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie projektów marketingowych z wykorzystaniem projektowania doświadczeń: tworzenie briefu komunikacyjnego dla wybranej marki/produktu.

Kopia Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic

   Kopia Kopia FORMA ZDALNA   Kopia Kopia CZAS TRWANIA   Kopia CENA (6)

        Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (19)