Kopia Kopia Szkolenia Dofinasnowane (1)

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwySamodzielne przygotowywanie kreatywnej sesji tworzenia pomysłów, dokonywanie ich wyboru w oparciu o zdefiniowane kryteria;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyOpracowywanie briefu do prototypowania;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie minimalnych funkcjonalności prototypu z użyciem adekwatnych narzędzi i prowadzenie testów z użytkownikami;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyProwadzenie wywiadu z klientem bez narzucania i sugerowania własnych pomysłów/rozwiązań;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyW trakcie procesu prototypowania i testowania podsługiwanie się aktualnymi i adekwatnymi narzędziami i metodykami (np. Design Thinking, LEGO Serious Play);

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyStosowanie zasad empatyzowania z klientem i włączanie w proces projektowy głosu klienta na każdym etapie projektu;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyDokonywanie syntezy danych z różnych źródeł i definiowanie klucozwych problemów i potrzeb projektowych;

Kopia Kopia Kopia Projekt bez nazwyWskazywanie wartości zasosowania procesu projektowania rozwiązań skonncentrowanych na potrzebach klienta.

Kopia Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (1)

Kopia Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (2)

   Kopia Kopia FORMA ZDALNA   Kopia Kopia CZAS TRWANIA (1)   Kopia Kopia CENA (2)

        Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (20)