Szkolenia Dofinasnowane (3)

Projekt bez tytułu (24)Analiza trendów i otoczenia rynkowego, tj. określenie otoczenia marki: konkurencji oraz innych podmiotów, z którymi marka ma powiązania i punkty styczne;

Projekt bez tytułu (24)Cechy konkurentów, sposoby i kanały, w jakich się komunikują;

Projekt bez tytułu (24)Specyficzne cechy marki, które wyróżniają ją na tle konkurencji;

Projekt bez tytułu (24)Precyzyjna identyfikacja grup docelowych, tzw. modelowych klientów marki;

Projekt bez tytułu (24)Opracowanie strategii marki, obejmującej jej misję i wizję, wybór wartości, piramidę wyróżników, jednozdaniową definicję marki (elewator pitch), sposób komunikowania się marki oraz kierunki jej rozwoju.

Dodaj podtytuł (22)

   FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA      CENA (3)

     Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (5)

     Oferta naszych szkoleń (3) Kopia Oferta naszych szkoleń (1)