Szkolenia Dofinasnowane (6)

Projekt bez tytułu (24)Samodzielne planowanie procesy poszukiwania insightów oraz stosowanie technik ich generowania;

Projekt bez tytułu (24)Wykorzystywanie metod badawczych i obserwacji, a także posługiwanie się narzędziami internetowymi do wyszukiwania informacji o konsumentach;

Projekt bez tytułu (24)Ocena insightów pod kątem ich prostoty, istotności, emocjonalności, powszechności, wiarygodności oraz prawdziwości;

Projekt bez tytułu (24)Stosowanie technik testowania insightów.

Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (3)

   FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA (1)   CENA (2)

       Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (8)

       Oferta naszych szkoleń (3) Kopia Oferta naszych szkoleń (1)