Dodaj nagłówek (13)

Projekt bez tytułu (14)Stosowanie technik wykorzystania danych pozyskiwanych od konsumentów do budowania komunikacji marki oraz rozwoju produktu;

Projekt bez tytułu (14)Pozyskiwanie i analizowanie danych pozyskanych przez markę. Ocena ich użyteczności dla marki oraz wskazywanie sposobów ich wykorystania do projektowania działań marketingowych, a także badań i rozwoju produktu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE (28)