Szkolenia Dofinasnowane (5)

Projekt bez tytułu (24)Dobór właściwych, wiarygodnych historii do konkretnego, zdefiniowanego przekazu;

Projekt bez tytułu (24)Posługiwanie się strukturami narracyjnymi w celu opowiadania historii;

Projekt bez tytułu (24)Dobieranie narzędzi i technik adekwatnie do celu i charakteru przekazywanej opowieści;

Projekt bez tytułu (24)Wykorzystywanie werbalnych i niewerbalnych sposobów panowania nad przekazywaniem informacji.

 Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (3)

   FORMA ZDALNA   CZAS TRWANIA   CENA (3)

      Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (7)

    Oferta naszych szkoleń (3)   Kopia Oferta naszych szkoleń (1)