Deloitte Global Marketing Trends 2021

Jak wyznaczyć kurs w czasach niepewności? W najbardziej niepewnych czasach wszyscy szukamy wsparcia, nagradzając te z firm, które pomagają zaspokoić naszą pilną potrzebę łączności i więzi. 

Deloitte przedstawia siedem trendów, aby pomóc kadrom zarządzającym przebić się przez mur niepewności i podjąć działania mające na celu niesienie pomocy ludziom. Trendy te pozwolą liderom reagować na potrzeby klientów w miarę ich powstawania, zmieniać modele biznesowe w taki sposób, aby lepiej dostosować je do zmieniających się potrzeb oraz pielęgnować i wzmacniać więzi międzyludzkie, których wszyscy pragniemy.  

„Jesteśmy świadkami drugiej fali pandemii i kolejne kraje wracają do zacieśniania obostrzeń służących powstrzymaniu wirusa. Nic więc dziwnego, że kadra zarządzająca z niepokojem patrzy w przyszłość, bo najbliższe miesiące w większym lub mniejszym stopniu dotkną każdą branżę. Pandemia COVID-19 zmusza firmy do ciągłej zmiany podejścia biznesowego i relacji z klientami. W Deloitte przygotowaliśmy siedem marketingowych trendów, które pomogą firmom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Są to: cel, doświadczenie człowieka, połączenie, zaufanie, udział, talent i zwinność” – mówi Jan Michalski, Partner, lider Deloitte Digital w Europie Środkowej. 

4,85 (5)