Carat Trends

Pięćdziesiąt lat temu futurysta Alvin Toffler napisał książkę Future Shock. Zdefiniował w niej „future shock”, jako stan psychologiczny wywołany osobistą percepcją „zbyt dużej zmiany w zbyt krótkim okresie czasu”. To właśnie przeżywamy obecnie.  

Dla marek niestabilne czasy oznaczają większą potrzebę inteligencji emocjonalnej; słuchanie i zrozumienie, jak czują się ich konsumenci i pomaganie ludziom w poruszaniu się po nowym świecie poprzez swoje produkty, usługi i działania. 

Pierwsza część raportu przedstawia pięć długoterminowych trendów społecznych, które zmieniają sposób naszego życia. W części drugiej to przegląd wzorców i innowacji w perspektywie krótkoterminowej, które dostrzegamy w środowisku medialnym w 2021 roku. Część trzecia dotyczy przecięć między trendami. Stanowi punkt wyjścia do myślenia o sposobach tworzenia inteligentnych emocjonalnie doświadczeń dla ludzi w 2021 r. 

4,85 (5)