Deloitte Insights - Tech Trends 2021

Raport opisuje trendy, które w najbliższych 18-24 miesiącach mogą spowodować rewolucję w firmach. Poświęcony jest zagadnieniom nierozłączności strategii biznesowej i technologii, sposobom wykorzystania innowacyjnych oraz śmiałym, nowym rozwiązaniom, umożliwiającym optymalizację procesów rozwoju i przetwarzania danych w celu optymalizacji działania algorytmów uczenia maszynowego. Omawiane tematy obejmują również nową rolę łańcucha dostaw, jako nośnika wartości, cyberrewolucję spowodowaną brakiem zaufania oraz szybkie zacieranie granic między światem realnym a wirtualnym. W raporcie przedstawione są również prognozy dotyczące przyszłości pracy oraz nowe narzędzia, których zastosowanie ma zapewnić różnorodność, równe traktowanie i zapobiegać wykluczeniu. 

4,85 (5)