SI Report Email Banner-Option 1

Social Impact Report 2020” prezentuje globalne dokonania dentsu w obszarze odpowiedzialności społecznej uwzględniając inspirujące przykłady pozytywnego wpływu na ludzkie oraz społeczne zachowania.

Zgodnie z naszą wizją, jako światowy lider komunikacji cyfrowej, dentsu – nie chce być jedynie biernym obserwatorem bieżących wydarzeń, ale wraz ze swoimi pracownikami, klientami i partnerami wspólnie inspirować ludzi na całym świecie do nowego sposobu życia i mieć realny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Publikacja pokazuje, że pomimo pandemicznych przeciwności losu, dentsu kontynuowało integrowanie strategii "Social Impact" z działaniami biznesowymi odpowiadając tym samym na rosnące zainteresowanie klientów zrównoważonym rozwojem.

 Najciekawsze dane z Raportu:

  • Zmniejszenie śladu węglowego o 85% na 1 pracownika.
  • Przejście na 100% źródła energii odnawialnej (tam, gdzie pozwalają na to rynki).
  • Wspieranie młodych i kobiet poprzez przeniesienie globalnych programów edukacyjnych do Internetu i dotarcie do prawie 30 000 młodych ludzi i 105 przedsiębiorców na świecie.
  • Dotarcie do 3,7 miliarda ludzi poprzez kampanie realizowane z klientami, związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  • Włączenie strategii “Social Impact” do modelu biznesowego, w tym również do procesu oceny kadry kierowniczej.

 W publikacji wyróżniono trzy polskie działania: stronę www stworzoną dla linii eko kosmetyków WeDO, flagowy program wolontariacki „The Code”, w ramach którego firma edukuje i inspiruje młodych ludzi w obszarze szeroko rozumianego digitalu oraz pomoc najbardziej potrzebującym ośrodkom poprzez drukowanie i wysyłanie przyłbic ochronnych w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19.

4,85 (5)