Kopia Szkolenia Dofinasnowane (5)

Kopia Kopia Projekt bez nazwyKonfigurowanie usługi Google Analytics zgodnie z potrzebami firmy dla usług internetowych i aplikacji mobilnych;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyZarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i integracją usług;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyTworzenie i generowanie raportów adekwatnie do potrzeb klienta;

Kopia Kopia Projekt bez nazwyInterpretacja pozyskanych danych oraz sugerowanie działań w celu poprawy efektywności strony i prowadzonych działań promocyjnych.

Kopia Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (1)

   Kopia FORMA ZDALNA   Kopia CZAS TRWANIA   Kopia CENA (4)

         Marta Jaskulska Założycielka, Brandlogic (17)

         Oferta naszych szkoleń (4) Kopia Oferta naszych szkoleń (2)