Projektowanie-strategii marki_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego i sprawnego projektowania strategii marki. Uczestnik zostanie przygotowany do dokonywania analiz trendów i otoczenia kulturowego, wskazywania cech konkurentów, definiowania specyficznych cech marki, które wyróżniają ją na tle konkurencji, precyzyjnej identyfikacji grup docelowych oraz opracowywania strategii marki, obejmującej jej misję i wizję, wybór wartości, piramidę wyróżników, jednozdaniową definicję marki i sposób komunikowania się marki.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

TERMINY SZKOLENIACEL EDUKACYJNY

 • Analiza trendów i otoczenia rynkowego, tj. określenie otoczenia marki: konkurencji oraz innych podmiotów, z którymi marka ma powiązania i punkty styczne;
 • Cechy konkurentów, sposoby i kanały, w jakich się komunikują;
 • Specyficzne cechy marki, które wyróżniają ją na tle konkurencji;
 • Precyzyjna identyfikacja grup docelowych, tzw. modelowych klientów marki;
 • Opracowanie strategii marki, obejmującej jej misję i wizję, wybór wartości, piramidę wyróżników, jednozdaniową definicję marki (elevator pitch), sposób komunikowania się marki oraz kierunki jej rozwoju.

PROGRAM

 1. Gdzie jesteśmy, czyli etap eksploracji rynku: analiza trendów i kategorii, analiza konkurencji
 2. Dlaczego tu jesteśmy, czyli analiza sytuacji wyjściowej marki w kontekście rynku: SWOT. Analiza oferty marki, definicja przewag marki
 3. Dokąd zmierzamy, czyli analiza grupy docelowej: trendy konsumenckie, segmentacja i targetowanie , definicja TG i jej potrzeb
 4. Jak tam dotrzemy, czyli strategia marki: misja, wizja, wartości. Drabina korzyści, obietnica marki , wytyczne dla strategii komunikacji marki.
 5. Golden Rules: zasady działań podnoszące skuteczność marketingową – przykłady. Czego unikać i jakich błędów nie popełniać? Przykłady

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • dokonuje analizy trendów, rynku i konkurencji
 • określa specyficzne cechy marki wyróżniające ją na tle konkurencji
 • definiuje i opisuje grupę docelową marki
 • definiuje strategię marki, uwzględniając wszystkie jej niezbędne elementy

ZAPRASZAMY

Pracowników działów strategii i kreacji, pracowników innych działów, chcący uzupełnić swoje kompetencje w zakresie projektowania strategii marki.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY