Planowanie-kampanii_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Nabycie umiejętności koniecznych do prawidłowego i sprawnego tworzenia konceptu i planu działań komunikacyjnych w odpowiedzi na brief kliencki, a także tworzenie wewnętrznego briefu kreatywnego/egzekucyjnego jako podstawy do dalszych prac koncepcyjnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Miejsce i rola briefu klienckiego w procesie pracy nad efektywnymi działaniami komunikacyjnymi;
 • Z jakich elementów powinien składać się efektywny brief kliencki;
 • Jaka wiedza jest konieczna do rozpoczęcia dalszej pracy nad koncepcją egzekucyjną? Bez czego nie można zacząć sensownej pracy?
 • Jak przełożyć założenia z briefu na efektywny koncept komunikacyjny.

PROGRAM

 1. Brief kliencki w procesie tworzenie efektywnej komunikacji marketingowej - czyli od strategii marki do koncepcji egzekucyjnej. Czym jest brief? Miejsce briefu w całości działań marketingowych. Rola briefu. „Brief niejedno ma imię” – od briefu marketingowego do kreatywnego – rola / cechy / różnice
 2. Proces efektywnego briefowania agencji – proces pracy z agencjami komunikacyjnymi: briefing, de-brief, prezentacja, weryfikacja rekomendacji.
 3. Brief kliencki (marketingowy) – co wiedzieć musimy, aby rozpocząć pracę? Kluczowe pytania, na które odpowiada brief / kluczowe części briefu -> od problemu do „osoby odpowiedzialnej”. Brief jako dokument. Praca nad poszczególnymi częściami briefu klienckiego. Błędy i dobre praktyki – praca nad przykładowymi briefami.
 4. Spotkanie briefujące w praktyce. Warsztat – spotkanie briefujące klient-agencja
 5. Brief a plan komunikacyjny – przełożenie założeń na plan działań. Cele jako podstawa planowania – od celów do KPI. Narzędzia komunikacji odpowiadające na cele. Ścieżka konsumencka jako narzędzie planowania komunikacji.
 6. Tworzenie briefu egzekucyjnego / kreatywnego. Brief jako narzędzie pracy wewnętrznej i inspirowania koncepcji egzekucyjnych. „Jedna strona” – co musi znaleźć się w tym dokumencie?
 7. Warsztat z tworzenia briefu
 8. W odpowiedzi na brief – praca nad planem i komunikacją odpowiadającą na stworzony brief egzekucyjny

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Będzie umiał przeprowadzić proces briefowania / de-briefu z klientem, tak aby zdobyć pełną wiedzę konieczną do dalszej pracy
 • Zinterpretuje odpowiednio brief kliencki i przygotuje założenia do dalszej pracy koncepcyjnej
 • Stworzy założenia do efektywnych działań komunikacyjnych w oparciu o brief kliencki.

ZAPRASZAMY

Pracowników szeroko rozumianych agencji komunikacyjnych, w tym domów mediowych, agencji reklamowych, PR, czy digital / interaktywnych.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY