Research_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego dokonywania analiz danych źródłowych dotyczących konsumentów, do stosowania różnorodnych metod poszukiwania informacji w sieci, do analizowania i dokonywania weryfikacji pozyskanych informacji, konstruowania prostych ankiet i prowadzenia podstawowych wywiadów z konsumentami, posługiwania się podstawowymi technikami zbierania danych jakościowych i ilościowych oraz do systematyzowania i analizowania pozyskanych danych i informacji o konsumencie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Ogólnodostępne źródła wiedzy o konsumencie różnych produktów i usług
 • Techniki ułatwiające poszukiwanie informacji o konsumencie w sieci oraz w „terenie”
 • Rozróżnienie użytecznych i wiarygodnych danych, od tych, które mogą wprowadzić w błąd i budować nieprawdziwy obraz konsumenta
 • Ankiety i podstawowe wywiady z konsumentami
 • Narzędzia pozwalające usystematyzować i analizować pozyskaną wiedzę o konsumencie

PROGRAM

 1. Zasady skutecznego pozyskiwania wiedzy o konsumencie oraz jej analizy.
 2. Techniki wyszukiwania danych z ogólnodostępnych źródeł.
 3. Ogólnodostępne źródła wiedzy o konsumencie i jego otoczeniu w podziale na kategorie.
 4. Narzędzia do pozyskiwania wiedzy- kwestionariusze i scenariusze do samodzielnych nadań oraz wywiadów.
 5. Warsztat z pozyskiwania danych, analizy i przekładania ich na praktyczne informacje służące lepszemu zrozumieniu konsumenta.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Posiada wiedzę na temat ogólnodostępnych źródeł wiedzy o konsumencie różnych produktów i usług
 • Stosuje techniki ułatwiające poszukiwanie informacji o konsumencie w sieci oraz w „terenie”
 • Potrafi rozróżnić użyteczne i wiarygodne dane, od tych, które mogą wprowadzać w błąd i budować nieprawdziwy obraz konsumenta
 • Projektuje ankiety i przeprowadza podstawowe wywiady z konsumentami
 • Zna narzędzia, które pozawalają na systematyzowanie i analizowanie pozyskanej wiedzy o konsumencie

ZAPRASZAMY

Brand menedżerów, specjalistów PR, strategów i pracowników działu obsługi klienta.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY