Prezentowanie-strategii_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje uczestnika do prowadzenia prezentacji koncepcji strategicznych oraz pomysłów kreatywnych; stosowania technik i metod zwiększających efektywność prezentacji, budowania struktury narracyjnej, dramaturgicznej i konstruowania osi efektywnego przekazu; sprawnego dobierania narzędzi i technik adekwatnych do celu, z wykorzystaniem pozawerbalnych sposobów panowania nad przekazywaną treścią oraz aktywnego słuchania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Dwudniowe

1800 zł

  

TERMINY SZKOLENIA


CEL EDUKACYJNY

 • Zasady tworzenia perswazyjnej i angażującej prezentacji
 • Struktury narracyjne, dramaturgiczne i osie przekazu efektywnego
 • Środki komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) wzmacniające siłę przekazu
 • Modulacje głosem do budowania autorytetu i zaufania
 • Techniki mówienia i prezentowania w zależności od wielkości audytorium i sali
 • Dostosowanie siły głosy, intonacji, barwy, akcentu i pauzy do reakcji słuchaczy
 • Techniki aktywnego słuchania.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie - warunki skutecznej prezentacji. Ekosystem prezentacji: synergia przekazu werbalnego, narracji wizualnej i sposobu prezentowania. Podejście do efektywnego organizowania treści dla celów wystąpienia. Kluczowe warunki udanej prezentacji. Jak prezentować dane liczbowe by nie zanudzić słuchaczy?
 2. Prezentacja jako opowieść - rola angażującej narracji. Modele strukturalne angażujących i perswazyjnych opowieści. Typologia opowieści a cele i kontekst prezentacji. Zastosowanie "story arc" w celu budowania dramaturgii i poruszania emocji. Oś przekazu, ewolucja postaci i rola konfliktu.
 3. Komunikacja niewerbalna. Style komunikacji niewerbalnej. Rodzaje komunikatów niewerbalnych i interakcyjnych. Język ciała jako narzędzie komunikacji.
 4. Komunikacja poprzez głos. Intonacja i modulacja - w jaki sposób wykorzystywać tembr i natężenie oraz barwę głosu. Warunki akustyczne pomieszczenia a techniki mówienia.
 5. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z audytorium. Analiza potrzeb i oczekiwań odbiorców prezentacji. Rozpoznawanie i podążanie za reakcjami odbiorców. Rola rekwizytów i innych "haczyków" na uwagę.
 6. Prezentacja jako dialog. Rola interakcji z audytorium w podnoszeniu skuteczności prezentacji. Aktywne słuchanie - rodzaje technik i ich zastosowanie.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • wymienia i opisuje zasady tworzenia perswazyjnej i angażującej prezentacji;
 • buduje struktury narracyjne, dramaturgiczne i konstruuje osie przekazu efektywnego;
 • dobiera i stosuje środki komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) wzmacniające siłę przekazu;
 • wykorzystuje modulacje głosem do budowania autorytetu i zaufania;
 • dobiera techniki mówienia i prezentowania do wielkości audytorium i sali;
 • dostosowuje siłę głosu, intonację, barwę, akcent i pauzy do reakcji słuchaczy;
 • posługuje się technikami aktywnego słuchania

ZAPRASZAMY

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie skutecznych prezentacji koncepcji strategicznych oraz pomysłów kreatywnych dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo account managerów i account directorów, menedżerów projektów, copywriterów i art directorów.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY