STORYDOING_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do stosowania adekwatnych narzędzi do budowania strategii komunikacji opartej o przełamywanie konwencji komunikacyjnej w kategorii, angażowania pracowników organizacji w aktywne budowanie przekazu marki i tworzenia jego treści, dokonywania wyboru działań i konwertowania opowieści marki na nowe produkty czy innowacje.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Trzydniowe

2500 zł

TERMIN SZKOLENIA: 

CEL EDUKACYJNY

 • Rozróżnienie marek posługujących się strategią komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu konsumentów (storydoing)
 • Różnice pomiędzy strategią pozycjonowania marki a strategią jej komunikacji, z naciskiem na strategię komunikacji w modelu storydoing)
 • Spójne z pozycjonowaniem marki działania w oparciu o strategię komunikacji w modelu storydoing)
 • Narzędzia usprawniające proces tworzenia komunikacji marki w modelu storydoing. )

PROGRAM

 1. Poznanie zasad budowania strategii komunikacji opartej na działaniach
 2. Omówienie i analiza przykładów zagranicznych marek z różnych kategorii produktów i usług, których strategia komunikacji opiera się na modelu storydoing
 3. Omówienie i analiza przykładów polskich marek z różnych kategorii produktów i usług, których strategia komunikacji opiera się na modelu storydoing
 4. Narzędzia do analizy i projektowania strategii komunikacji marki w modelu storydoing
 5. Projektowanie strategii komunikacji marki w modelu storydoing w różnych obszarach działalności firmy i organizacji
 6. Warsztat z projektowania marki w modelu storydoing.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Rozróżnia marki posługujące się strategią komunikacji opartą o storydoing.
 • Rozumie różnice pomiędzy strategią pozycjonowania marki, a strategią jej komunikacji (z naciskiem na strategię komunikacji w modelu storydoing.
 • Planuje spójne z pozycjonowaniem marki działania w oparciu o strategię komunikacji w modelu storydoing .
 • Analizuje i wykorzystuje różne obszary działalności organizacji pod kątem ich wkładu w komunikację marki w modelu storydoing .
 • Stosuje różne narzędzia, które usprawniają proces tworzenia strategii komunikacji marki w modelu storydoing. .

ZAPRASZAMY

Osoby odpowiedzialne za budowanie i komunikację marki za pośrednictwem rożnych kanałów komunikacji; brand menedżerowie, osoby odpowiedzialne za employer branding, działania PR czy event marketing po stronie firm i organizacji; pracownicy działów kreacji i strategii agencji reklamowych.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY