Storytelling_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego i sprawnego opowiadania historii w marketingu (storytelling), w tym w szczególności do dobierania właściwej, wiarygodnej historii, posługiwania się strukturami narracyjnymi w celu opowiadania historii, sprawnego dobierania narzędzi i technik adekwatnych do celu i charakteru przekazywanej opowieści i wykorzystywania werbalnych i niewerbalnych sposobów panowania nad przekazywaniem informacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Dwudniowe

2500 zł

 TERMINY SZKOLENIA


CEL EDUKACYJNY

 • Dobór właściwych, wiarygodnych historii do konkretnego, zdefiniowanego przekazu;
 • Posługiwanie się strukturami narracyjnymi w celu opowiadania historii;
 • Dobieranie narzędzi i technik adekwatnie do celu i charakteru przekazywanej opowieści;
 • Wykorzystywanie werbalnych i niewerbalnych sposobów panowania nad przekazywaniem informacji.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie – dlaczego storytelling w marketingu? 
 2. Zastosowania storytellingu w kontekście współczesnego nadmiaru komunikacji i sceptycyzmu odbiorców. 
 3. Rola znaczących narracji w wybranych obszarach działań firmy. 
 4. Przykłady zastosowania różnej roli storytellingu. 
 5. Mierzenie skuteczności opowieści. 

Czym charakteryzuje się dobra historia? 

 1. Cechy i elementy angażujących opowieści.
 2. Rola protagonisty, konfliktu i zwrotów akcji. 
 3. Rezonans emocjonalny – z czego wynika i jak go wywołać. 
 4. Archetypy bohaterów w opowieści. 

Autodiagnoza stylu storytelllingowego. 

 1. Moje osobiste zasoby dla opowiadania historii. 
 2. Indywidualne predyspozycje związane z typem opowieści. 

Cele wystąpienia, a charakter opowieści. 

 1. Kontekst i cel zastosowania historii (m.in. motywacja, wiedza, inspiracja).
 2. Rozpoznanie ukrytych potrzeb audytorium/odbiorców opowieści.
 3. Elementy konieczne do realizacji wyznaczonych celów. 

Modele struktur narracyjnych. 

 1. Archetypiczny model monomitu J. Campbella. 
 2. Dramaturgiczny model wg tzw. piramidy Freytaga. 
 3. Siedem kroków budowania opowieści wg Austina Madisona. 
 4. Syntetyczny model opowieści dla celów marketingowych. 

Tworzenie narracji w sytuacjach „ad hoc” i nieoczekiwanych. 

 1. W jaki sposób spontanicznie wykorzystywać opowieści. 
 2. Uniwersalne reguły improwizacji jako narzędzie storytellera. 
 3. W jaki sposób gromadzić katalogi historii „na każdą okazję”. 

Środki pozawerbalne w przekazywaniu treści. 

 1. Rozpoznawanie i podążanie za reakcjami odbiorców. 
 2. Kontakt wzrokowy, dynamika wypowiedzi i modulacja głosem. 
 3. Mowa ciała i gestykulacja – o czym zawsze warto pamiętać. 
 4. Rola rekwizytów i innych „haczyków na uwagę”. 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Definiuje i jest świadom indywidualnych zasobów i atutów przydatnych dla storytellera;
 • Wymienia i opisuje zasady projektowania perswazyjnej i angażującej dla słuchaczy opowieści;
 • Dobiera adekwatną i wiarygodną historię opartą na rzeczywistych doświadczeniach w zależności od kontekstu wystąpienia;
 • Tworzy ustrukturyzowaną, atrakcyjną dla audytorium i spójną opowieść;
 • Płynnie konstruuje przekaz narracyjny w sytuacjach nieoczekiwanych w oparciu o sprawdzone reguły improwizacji;
 • Dobiera środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do przekazywanych emocji;
 • Określa miary skuteczności prezentowanej opowieści.

ZAPRASZAMY

  Osoby zajmujące się marketingiem i PR; copywriterów; kadrę zarządzającą - w tym w szczególności account managerów i account directorów, Project managerów , copywriterów, art directorów.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY