Consumer-Insight_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności koniecznych do poszukiwania insightów i efektywnego ich wykorzystania w komunikacji marki, w tym do definiowania pojęcia "consumer insight" i wskazywania przykładów konkretnych insightów, samodzielnego planowania i przeprowadzenia procesu związanego z pozyskiwaniem insightów. Uczestnicy szkolenia poznają metody pozwalające docierać do najbardziej wartościowych insightów i oceny użyteczności i przydatności zgromadzonych insightów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Jednodniowe

1500 zł

 TERMINY SZKOLENIACEL EDUKACYJNY

 • Samodzielne planowanie procesu poszukiwania insightów oraz stosowanie technik ich generowania; .
 • Wykorzystywanie metod badawczych i obserwacji, a także posługiwanie się narzędziami internetowymi do wyszukiwania informacji o konsumentach; .
 • Ocena insightów pod kątem ich prostoty, istotności, emocjonalności, powszechności, wiarygodności oraz prawdziwości; .
 • Stosowanie technik testowania insightów.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie – definicja pojęcia „consumer insight”. Insight jako wgląd w ukryte motywacje konsumentów. Potrzeby, przekonania, schematy i stereotypy myślenia jako źródła insightów. Przykłady prawidłowo i nieprawidłowo zidentyfikowanych insightów. Typologia insightów (kategoria, konsument, marka, kultura).
 2. Samodzielne generowanie insightów. Tworzenie „Persony konsumenta” dla potrzeb analizy różnych wymiarów potrzeb i motywacji. Generowanie insightów na podstawie atrybutów i cech produktowych – zastosowanie techniki ladderingowej.
 3. Badania i testy - Rodzaje badań w podziale na ilościowe i jakościowe. Jakie badanie i w jakich okolicznościach stosować dla gromadzenia i testowania insightów. Obserwacja uczestnicząca i etnografia jako przykład docierania do wzorów zachowań. Przykład FGI (zogniskowany wywiad grupowy) i zastosowanie technik projekcyjnych dla wyłaniania insightów. Analiza treści reklam konkurencji jako sposób odtwarzania insightów kategorii.
 4. Ewaluacja i ocena insightów. Sposoby agregacji i podziału insightów na kategorie ze względu na cele komunikacyjne. Hierarchizowanie insightów w oparciu o tzw. „piramidę Dilsta”. Kryteria ewaluacji insightów (emocjonalność, relewantność, powszechność itp.) i ich wykorzystanie w praktyce z zastosowaniem formularza ewaluacji.
 5. Internet jako kopalnia insightów. Gdzie i jak w przestrzeni internetu poszukiwać insightów. Analiza treści na forach, grupach dyskusyjnych i w opiniach klientów. Przykłady narzędzi do analizy konsumentów (Brand24, Google Analytics, Google Trends).

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 1. Omawia rozumienie pojęcia "consumer insight" i podaje jego przykłady).
 2. Samodzielnie planuje proces poszukiwania insightów).
 3. Stosuje techniki generowania insightów).
 4. Wykorzystuje metody badawcze - w tym narzędzia do poszukiwania informacji o konsumentach).
 5. Ocenia insighty pod kątem ich prostoty, istotności, emocjonalności, powszechności i wiarygodności oraz prawdziwości).
 6. Potrafi stosować techniki testowania insightów. ).

ZAPRASZAMY

Brand managerów, pracowników agencji marketingowych i komunikacyjnych, domów mediowych, agencji badawczych, właścicieli firm; profesjonalistów pracujących z marką, którzy chcą rozwinąć umiejętności strategiczne; osoby dysponujące min. 3-letnim doświadczeniem w pracy z marką w komunikacji, kreacji i innych pokrewnych obszarach, które chcą się rozwijać w kompetencjach marketingowych i komunikacyjnych.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych