MOBILE-MARKETING_02

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania i wykorzystywania narzędzi mobilnych do realizacji działań marketingowych, w tym do charakterystyki typów aplikacji mobilnych, definiowania strategii mobile marketingu, planowania reklamy mobilnej, dobierania adekwatnych narzędzi taktycznych oraz dokonywania pomiaru efektywności i analizowania skuteczności reklamy mobilnej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Dwudniowe

1500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Planowanie wykorzystania narzędzi mobilnych do realizacji działań marketingowych;
 • Charakteryzowanie typów aplikacji mobilnych i koncepcji związanych z marketingiem mobilnym;
 • Definiowanie strategii mobile marketingu, planowanie reklam mobilnych, dobór adekwatnych narzędzi taktycznych, pomiar efektów, analiza skuteczności reklamy mobilnej.

PROGRAM

 1. Podstawowe pojęcia, liczby, zjawiska i trendy w mobile marketingu. Mobilny internauta, czyli kto? Kluczowe aktywności. Rok mobile? Smartfonizacja. Multiscreening. FOMO. Internet of Things. Wearables. Rzeczywistość wirtualna (VR). Rzeczywistość rozszerzona (AR). Big Data
 2. Serwisy a aplikacje mobilne. Serwisy mobilne i responsywne (RWD). Aplikacje natywne vs hybrydowe vs internetowe
 3. Budowa witryny mobilnej. Projektowanie zgodnie ze sztuką User Experience (UX). Optymalizacja witryny (SEO). Ewaluacja, audyty
 4. Planowanie reklamy mobilnej. Opcje i założenia strategiczne. Od definicji marki do realizacji kampanii, Definiowanie celów. Ścieżka podróży konsumenta; ZMOT. Offline vs online. Gdzie są konsumenci? Ślepota reklamowa; kontrreklamowi. Jak do nich dotrzeć? Marketing omnichannel. Marketing offline vs online. Jak rozmawiać z nowymi generacjami? Gen Z
 5. Narzędzia reklamowe. Reklama display, SEM, SMS/MMS, geomarketing, e-mail marketing, marketing treści (CM). Marketing w mediach społecznościowych (Social Media). Marketing wpływu (influencing). Kody QR.
 6. e-commerce, m-commerce. Jak zarabiać w mobile’u? Trendy, zjawiska, przewidywania. Porzucanie koszyka zakupowego w mobile’u. Jak zaradzić?
 7. Analityka. Efektywność mobile marketingu. Optymalizacja kampanii reklamowych. Miary (KPI). Ruch mobilny w Google Analytics.
 8. Aspekty prawne w mobile marketingu. Geolokalizacja a wymagania prawne. Mobile a zbieranie i przetwarzanie danych. Ochrona danych osobowych

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Zna (umie rozpoznać) cechy wyróżniające mobile marketing, możliwości i korzyści reklamowe
 • Rozumie zwyczaje i motywacje polskiego użytkownika urządzeń mobilnych
 • Zna narzędzia i kanały reklamowe w mobile marketingu, różnice między ich odbiorcami, zastosowaniem, efektywnością. Rozumie różnice w zastosowaniach pomiędzy serwisami a aplikacjami mobilnymi
 • Właściwie dobiera narzędzia mobile-marketingowe do (typu) odbiorców, odpowiadające ich potrzebom i oczekiwaniom oraz etapom podróży konsumenta w lejku zakupowym
 • Optymalizuje mobilne wersje witryn www pod kątem skuteczności reklamy mobilnej
 • Opracowuje strategię, plan działań i media-miks mobilnej kampanii reklamowej
 • Wykorzystuje narzędzia mobilne do zwiększenia sprzedaży w m-commerce
 • Optymalizuje efektywność reklamy mobilnej

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy chcą włączyć do swoich zadań zawodowych kompetencje z zakresu marketingu mobilnego.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY