GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego projektowania rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta (consumer design), od umiejętności prowadzenia sesji kreatywnej, syntezy danych, wyboru pomysłów po opracowanie briefu do prototypowania i testowanie. Ważnym elementem szkolenia jest poznanie narzędzi, ale także poznanie metod pracy z klientem, opartych na empatii i zrozumieniu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

FORMA
SZKOLENIA

CZAS
SZKOLENIA

CENA
SZKOLENIA

Szkolenie online

Pięciodniowe

4500 zł

CEL EDUKACYJNY

 • Samodzielne przygotowywanie kreatywnej sesji tworzenia pomysłów, dokonywanie ich wyboru w oparciu o zdefiniowane kryteria
 • Opracowywanie briefu do prototypowania
 • Tworzenie minimalnych funkcjonalności prototypu z użyciem adekwatnych narzędzi i prowadzenie testów z użytkownikami
 • W trakcie procesu prototypowania i testowania posługiwanie się aktualnymi i adekwatnymi narzędziami i metodykami (np. Design Thinking, LEGO Serious Play)
 • Stosowanie zasad empatyzowania z klientem i włączanie w proces projektowy głosu klienta na każdym etapie projektu
 • Dokonywanie syntezy danych z różnych źródeł i definiowanie kluczowych problemów i potrzeb projektowych
 • Wskazywanie wartości zastosowania procesu projektowania rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta

PROGRAM

 1. CELE - okoliczności zastosowania procesów projektowych skoncentrowanych na potrzebach konsumenta.
 2. EMPATYZACJA - metody pracy z konsumentem, ćwiczenia z podstawowymi narzędziami diagnozowania potrzeb użytkowników.
 3. DEFINIOWANIE PROBLEMU – analiza danych zebranych na etapie empatyzacji i twórcza synteza wniosków pozwalająca na określenie sedna problemu / potrzeby.
 4. GENEROWANIE POMYSŁÓW - poznanie i przećwiczenie kreatywnych metod generowania pomysłów na innowacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników.
 5. PROTOTYPOWANIE - cele i zasady tworzenia prototypu, praktyczne wskazówki do tworzenia prototypów, rodzaje prototypów i ich dobór do zadania projektowego.
 6. TESTOWANIE - zasady testowania prototypu, dobór grupy testowej, gromadzenie wiedzy, formułowanie wniosków i rekomendacji z testów.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Zna elementy procesu tworzenia rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta.
 • Zna zasady pracy w procesie kreatywnym.
 • Potrafi dokonać syntezy informacji i zdefiniować kluczowy problem projektowy.
 • Samodzielnie projektuje sesję tworzenia pomysłów kreatywnych.
 • Potrafi dokonać weryfikacji wypracowanych pomysłów w oparciu o ustalone w briefie kryteria.
 • Potrafi przygotować brief do prototypowania.
 • Umie stworzyć prototyp o minimalnych funkcjonalnościach oraz przetestować go z potencjalnymi użytkownikami.
 • Potrafi komunikować się z klientem i grupą projektową w sposób empatyczny, nienarzucający własnych rozwiązań.
 • Włącza głos użytkownika w proces tworzenia rozwiązania.
 • Potrafi pracować w grupie.

ZAPRASZAMY

Osoby zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem innowacji w organizacjach; pracowników agencji reklamowych, działów marketingu, rozwoju i innowacji.

DO POBRANIA


broszura szkoleń dofinansowanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY