Co każdy marketer o finansach wiedzieć powinien - Iwona Doktorowicz-Dudek

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie zapewnia uczestnikom kompleksowe zrozumienie aspektu finansowego w biznesie, umożliwiając im holistyczne ocenianie i działanie. Skupia się na ugruntowaniu strategii marketingowej poprzez wsparcie znajomości finansowych aspektów, co prowadzi do solidności i kompletności podejmowanych działań. Uczestnicy zdobędą także umiejętność czytania P&L oraz oceny efektywności działań marketingowych pod kątem finansowym, w tym rozróżniania cech zdrowego i chorego P&L oraz identyfikowania kluczowych obszarów do analizy dla marketingowców.

 • Nabycie umiejętności holistycznego oceniania i działania w biznesie poprzez zdobycie znajomości aspektu finansowego.
 • Ugruntowanie strategii marketingowej, zapewniając solidność i kompletność działań opartych na dobrze zrozumianych finansowych aspektach biznesu.
 • Zrozumienie sposobu czytania P&L oraz identyfikacja kluczowych linii, na które marketingowcy powinni zwracać uwagę, aby efektywnie ocenić wyniki finansowe.
 • Rozpoznanie cech zdrowego i chorego P&L, co umożliwia skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Ocena efektywności działań marketingowych, takich jak launch, promocje, reklama equity i taktyczna, oraz podwyżki cenowe, pod kątem ich wpływu na wyniki finansowe.


PROGRAM
 
 

 • W jakich sytuacjach przydaje się marketerowi P&L?
 • P&L- jak go czytać i do czego jest przydatny:
  • Podstawowe pojęcia i zależności pomiędzy poszczególnymi liniami w P&L
  • Co marketingowiec może wyczytać z P&L i jak tych informacji może użyć w dyskusjach z działem finansów, dyrektorem generalnym, dyrektorem marketingu, itp.
  • Parametry, z których najczęściej rozliczany jest zarząd, i jak tę wiedzę można wykorzystać w działaniu
  • Przykłady ilustrowane przykładami z firm
 • Jak wygląda zdrowy P&L (firmy, marki), a jak chory- spojrzenie oczami dyrektora finansowego. Sytuacje, w których dyrektor finansowy/generalny podważa decyzje działu marketingu i jak z nim negocjować. Przykładowy:
  • „Musimy ściąć budżet marketingowy – nie robimy wyniku.”
  • „Powinniśmy przestać inwestować w kampanię budującą equity – inwestujemy już ponad rok, a to nie przekłada się na sprzedaż.”
  • „Twój budżet marketingowy jest za wysoki. Musisz ściąć go o połowę.”
 • Ćwiczenie- zinterpretuj P&L
 • Przykład podsumowujący- kto ma rację: dyrektor finansowy czy marketing?

 

DLA KOGO

 
 • Menedżerów marketingu i działów handlowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty finansowe biznesu i umiejętnie integrować je w strategię marketingową.
 • Specjalistów ds. marketingu, którzy pragną zrozumieć, jak czytać P&L oraz oceniać efektywność działań marketingowych pod kątem finansowym.
 • Osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację działań marketingowych, które chcą uzyskać kompleksowe zrozumienie wpływu tych działań na wyniki finansowe firmy.
 • Analityków biznesowych i finansowych, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby i wymagania działu marketingu oraz wspomóc ich w podejmowaniu decyzji opartych na analizie finansowej.
 • Kadry zarządzającej zainteresowanej kompleksowym podejściem do zarządzania firmą poprzez integrację aspektów finansowych i marketingowych.
przycisk zgłoś się