Skuteczny-marketing-strategiczny_02

Szkolenie zawiera solidną bazę wiedzy merytorycznej oraz przykłady praktycznych narzędzi. Każdy moduł szkolenia zaprojektowany został w ten sposób, że zawiera „pigułkę” skondensowanej teorii oraz angażujące ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu uczestnicy na bieżąco mogą testować i utrwalać omawiane zagadnienia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

 • Poszerzenie perspektywy myślenia o marce i komunikacji jako konsekwencjach przyjętego modelu strategii marketingowej.
 • Pozyskanie wiedzy na temat kluczowych aspektów marketingu strategicznego.
 • Zdobycie konkretnych umiejętności operowania narzędziami planowania strategicznego w marketingu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU


FORMA
SZKOLENIA


CZAS
SZKOLENIA


CENA
SZKOLENIA


Szkolenie online


dwudniowe

25-26.08.2022 r.

29-30.09.2022 r.

27-28.10.2022 r.

24-25.11.2022 r.

15-16.12.2022 r.


1.400 zł (członkowie SAR)

1.600 zł (firmy niezrzeszone)

PROGRAM

Dzień 1

 1. Szeroka perspektywa strategiczna i ramy decyzyjności w kształtowaniu strategii.
  1. Kaskada strategiczna: strategia biznesowa – marketingowa – strategia marki i komunikacji.
  2. Strategia w warunkach niepewności.
  3. Wyznaczenie i ewaluacja opcji strategicznych.
 2. Budowanie przewagi konkurencyjnej.
  1. Triada strategiczna i jej implikacje dla marketingu.
  2. Główne modele kształtowania przewagi konkurencyjnej.
  3. Model biznesu jako źródło przewagi.
 3. Strategie produktowo – rynkowe.
  1. Rozwój rynku i rozwój firmy – dopasowanie działań marketingowych.
  2. Przykłady zastosowania macierzy Ansoffa.
 4. Definicja celów w marketingu i sposób pomiaru rezultatów.
  1. Właściwe określanie „Key Business Drivers” - kluczowych zasobów i działań wpływających na spodziewane wyniki.
  2. Definiowanie i pomiar wskaźników i mierników sukcesu.
  3. Framework dla metodologii OKR – przykłady zastosowań.

Dzień 2

 1. Segmentacja rynku.
  1. Cele segmentacji rynku.
  2. Poziomy, kryteria i wymiary segmentacji.
  3. Ewaluacja segmentów zgodnie z modelem DAMP.
  4. Zależność pomiędzy segmentacją i składowymi marketing-mix.
 2. Consumer insight
  1. Definicja i rozumienie „consumer insight”.
  2. Najcenniejsze źródła insightów.
  3. Typologia i ewaluacja insightów.
 3. Analiza procesu decyzyjnego klienta.
  1. Rola emocji w decyzjach konsumenckich.
  2. Postawy konsumenta wobec marki a modele perswazji.
 4. Pozycjonowanie.
  1. Fundamentalne warunki dla pozycjonowania.
  2. Rodzaje skutecznych strategii pozycjonujących.
 5. Komunikacja w marketingu strategicznym.
  1. Marketing Communications Planning – model SOCS:
  2. Od cech, poprzez korzyści do osobowości marki.

ZAPRASZAMY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby pozyskać wiedzę pozwalającą wykorzystać szerszą perspektywę strategicznego myślenia marketingowego w celu tworzenia marek i komunikacji dla konsumentów.

Ze szkolenia skorzystają więc zarówno przedstawiciele agencji komunikacyjnych (client service, strategia) jak i przedstawiciele startupów, przedsiębiorcy i wszystkie osoby, które posiadają już doświadczenie zawodowe, ale chciałyby pogłębić wiedzę na temat marketingu i pozyskać nowe umiejętności w tym zakresie.

  

  

DO POBRANIA

broszura szkoleń dofinansowanych