Techniki-kreatywnego-myslenia_02

Pobudzanie w uczestnikach kreatywności oraz stymulowanie do samodzielnie generowania nowych pomysłów i rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu technik kreatywnego myślenia.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK:

 • Będzie umiał scharakteryzować najważniejsze zagadnienia związane z procesem twórczym i kreatywnością w praktyce.
 • Będzie znał warunki płynnego generowania oryginalnych i niekonwencjonalnych idei.
 • Będzie potrafił wyjaśnić rolę wglądu (insight) w procesie twórczym
 • Będzie samodzielnie stosować wybrane techniki i narzędzia stymulujące kreatywne myślenie,
 • Będzie dobierać techniki adekwatne do danego problemu i stosować je w codziennej pracy,
 • Będzie urozmaicać sposoby codziennej pracy poprzez twórcze generowanie pomysłów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIUFORMA
SZKOLENIACZAS
SZKOLENIACENA
SZKOLENIASzkolenie onlinejednodniowe

19.08.2022 r.

23.09.2022 r.

18.11.2022 r.900 zł (członkowie SAR)


1.000 zł (firmy niezrzeszone)

PROGRAM

  1. Diagnoza indywidualnego stylu twórczego myślenia.
  2. Podstawowe informacje z zakresu psychologii twórczości (szkoła Gestalt, podejście psychodynamiczne, behawioryzm).
  3. Rola wglądu (insight) w procesie twórczym oraz sposoby generowania „insightów”.
  4. Blokady, opór i przeszkody dla twórczego myślenia – jak je identyfikować i pokonywać.
  5. Przykłady myślenia linearnego, lateralnego, dywergentnego, asocjacyjnego i bisocjacyjnego.
  6. Sposoby definiowania problemu (w tym przezwyciężanie tzw. fiksacji funkcjonalnej) i charakteryzowania warunków brzegowych rozwiązań.
  7. Rola hipotez przy rozwiązywaniu problemów w sposób kreatywny.
  8. Problem jako „rozwiązanie w stroju roboczym”.
  9. Zastosowanie w praktyce wybranych technik kreatywnego myślenia, heurystyk i metod twórczych oraz wynalazczych

 

  

DO POBRANIA

broszura szkoleń dofinansowanych