MBS - hero wrzesień

 

MBS PROGRAM by EFFIE 

 • Program MBS by Effie to szkoła nowoczesnego przywództwa, o tym co w biznesie najważniejsze – czyli o ludziach, strategii i zarządzaniu zmianą. Odpowiada na fundamentalne pytania, co i jak marketer powinien robić, żeby być efektywnym w biznesie

 • Moduły są tak pomyślane, aby konsekwentnie przeprowadzić uczestnika przez kolejne etapy: 1. ANALIZA, OCENA, CELE, PROCES, 2. STRATEGIA – MARKA I BIZNES, 3. LUDZIE, 4. NOWE TECHNOLOGIE. Szkoła nie ma na celu zademonstrowania sztywnego szablonu – modułowość zagadnień umożliwia przyjrzenie się aspektom zarządzania biznesem z różnych stron. Celem nadrzędnym jest bowiem doświadczenie nawyku elastyczności działania przy pełnej świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji.

 • 220 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub on-line

3 

KORZYŚCI

 • Na rynku dostępne są różnorodne formy edukacji dla marketerów takie jak: MBA, studia podyplomowe, kursy czy szkoły certyfikujące „twarde” umiejętności związane z ekonomią, biznesem lub zarządzaniem. Nie dają one jednak odpowiedzi na większość wyzwań stojących przed „nowym” marketerem: komunikacyjnych, biznesowych, organizacyjnych i kompetencyjnych. Tę lukę wypełnia Program MBS by Effie.

 • Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków biznesu, osoby posiadające umiejętności i wiedzę oraz pasję do uczenia, ale także dzielenia się swoim doświadczeniem. Usłyszycie i zrozumiecie prezesów firm, jurorów konkursu Effie – w tym kategorii MBS, mówiących o nowych formach działań koniecznych do wdrożenia w organizacji i uczących, jak marketing powinien na nie odpowiadać z punktu widzenia zarządu. Jako materiały szkoleniowe posłużą case'y Effie. Prowadzący zajęcia podzielą się doświadczeniem, wiedzą, wyzwaniami, z którymi muszą się mierzyć jako prezesi firm, a wcześniej jako szefowie marketingu. Wykładowcami są również wysocy rangą pracownicy agencji komunikacyjnych, którzy na co dzień doradzają marketerom.

 • Dzięki nim poznacie i zrozumiecie wiele praktycznych aspektów skutecznego zarządzania zespołem w różnych obszarach, w tym w sytuacjach kryzysowych. MBS by Effie daje możliwość wielowymiarowego spojrzenia na budowanie siebie i zespołu.

  

CZEGO NAUCZY MBS by Effie

 • Kształtować wizję biznesową firmy i komunikować ją wewnątrz organizacji

 • Umiejętnie zarządzać budowaniem wiedzy i kompetencji w organizacji

 • Podejmować decyzje w warunkach niepełnej informacji

 • Stawiać i rozliczać cele krótko- i długookresowe

 • Świadomie zarządzać P&L-em firmy

 • Zarządzać kluczowymi procesami w dziale marketingu, w tym budowaniem strategii i egzekucji czy problem solvingu

 • Weryfikować spójność myślenia strategicznego we wszystkich wymiarach – od pozycjonowania poprzez strategię portfela aż po dopasowanie KPI

 • Budować siebie jako nowoczesnego lidera, świadomie rozwijającego kompetencje zespołu i sprawnie zarządzającego zmianą

 • Kreować synergię na poziomie różnorodności postaw i umiejętności  w zespole

 • Skutecznie motywować zespół i rozwiązywać sytuacje konfliktowe

 • Świadomie rekrutować nowych członków zespołu

 • Zarządzać kryzysem

 • Wykładowcami są również wysocy rangą pracownicy agencji komunikacyjnych, którzy na co dzień doradzają marketerom.

 • Poznacie i zrozumiecie wiele praktycznych aspektów skutecznego zarządzania zespołem w różnych obszarach, w tym w sytuacjach kryzysowych. MBS by Effie da możliwość spojrzenia wielowymiarowego na budowanie siebie i zespołu

  

Dla Kogo?

 • Dla osób aspirujących, zaangażowanych i angażujących na stanowiskach menedżerskich, raportujących do szczebla C/C-1, które bezpośrednio opracowały/ koordynowały/ prowadziły/ nadzorowały kilka projektów.

 • Program kierujemy również do pracowników agencji komunikacyjnych, na co dzień pomagających klientom w prowadzeniu biznesu.

 • Dla osób z 10-letnim doświadczeniem, które chcą stać się nowoczesnym liderem

5

  

OPINIE UCZESTNIKÓW:

MBS by Effie zmienił moje życie marketera. Polecam. Byłam uczestnikiem 3 edycji MBS i to był najlepiej wykorzystany rok akademicki w moim życiu :) Kompleksowo ułożony program, szczere rozmowy z wykładowcami, którzy są praktykami biznesu, mnóstwo zadań w grupach oraz przejście przez obszerny case biznesowy. I co najważniejsze- świetna atmosfera! :)

Świetny program, cudowni prowadzący, duża dawka nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Polecam!

Najbardziej doceniam praktyczną stronę MBS by Effie. To, że zajęcia prowadzone przez osoby doświadczone, aktywnie pracujące w biznesie, mówiące o swoich unikalnych, prawdziwych doświadczeniach. I to, że na zajęciach są omawiane niebanalne i nieoczywiste case`y, które faktycznie wymagają większej refleksji.

Z mojej perspektywy reprezentanta agencji najbardziej wartościowe są wszystkie moduły zbliżające perspektywę marketera oraz warsztaty praktyczne, sposób ich przeprowadzenia i sensowny outcome. Przejście przez cały proces, Poznanie różnych perspektyw, ustrukturyzowanie wiedzy, lepsze poznanie z jakimi wyzwaniami borykają się klienci.

Szczególnie wartościowe było dla mnie, to że mogłam czerpać wiedzę od praktyków biznesu. Każdy z nich włożył wiele wysiłku w to, aby przekazać nam jak najwięcej. Nie była to czysta teoria, a praktyczne casy z ich doświadczenia. To szalenie ważne w tej branży, aby uczyć się na tym co było wdrożone, co się sprawdziło, a co nie. Przejście przez case biznesowy na warsztatach, był dla mnie bardzo wartościowy (dyskusje i praca w grupie).

Przede wszystkim wysoko oceniam wysoki poziom wykładowców - bardzo doświadczeni praktycy z dużą wiedzą i potrafiący tę wiedzę przekazywać. Dodatkowo tworzenie świetnej atmosfery współpracy i komfortu uczenia się.

Co do merytorycznej części, program był bardzo dobrze skonstruowany, bo zawierał te elementy, które stworzyły jedną całość jeśli chodzi o wyposażenie marketera w wiedzę o biznes marketingu. Mnie osobiście najbardziej podobały się elementy z drugiej części - Elementy z pierwszej części na pewno będą przydatne w różnym zakresie (np. CRM dopiero jest u nas tworzony i na pewno wrócę do tych zagadnień za kilka miesięcy), natomiast zagadnienia z trzeciej części pozwoliły mi uzupełnić wiedzę oraz zastanowić się nad sobą jako liderem zespołu, co też jest bardzo cenne.

Wartością programu dla mnie była kameralność (mała grupa sprzyjała uczeniu się i wymianie doświadczeń), indywidualne podejście i możliwość pracy na konkretnych przykładach.

MBS 5.0 - harmonogram na wrzesień  

REKRUTACJA

Etap 1 – kandydat wypełnia formularz osobowy

Etap 2 – spotkanie rekrutacyjne

Spotkanie rekrutacyjne z kandydatem ma na celu sprawdzenie jego oczekiwań wobec szkoły i sondaż potrzeb. Jest to również okazja do przekazania przez SAR wszystkich informacji organizacyjnych.

Etap 3 – weryfikacja kandydatów

SAR po formalnym zweryfikowaniu kandydatów i rozmowach - przekazuje rekomendacje i informacje o kandydatach do zespołu rekrutacyjnego, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły.

Etap 4 – formalne ogłoszenie wyników i powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.

  

Więcej informacji:

magdalena.tyszkiewicz@sar.org.pl

tel. 794 575 525

 

  

DO POBRANIA


BROSZURA
APLIKUJ

PODSTAWOWE INFORMACJE 

FORMA

MIEJSCE

CENA

Zjazdy weekendowe
piątek - sobota

Zajęcia stacjonarne w siedzibie SAR

Zajęcia on-line na ZOOM

25.000 zł + VATPotrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami.

tel: 794 575 525

szkolenia@sar.org.pl